Реєструйся

В УРЯДІ РОЗПОВІЛИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ МЕДИКІВ


Міністерство освіти та охорони здоров’я відповіло на найпоширеніші питання про новий для українських студентів іспит.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит – нова комплексна атестація профільних знань студентів-медиків. Вперше такий екзамен українські студенти складатимуть у 2019 році.

Для чого вводять ЄДКІ

ЄДКІ як сучасний інструмент оцінювання перевіряє рівень знань студентів, що сприятиме випуску з закладів вищої освіти кваліфікованих лікарів.

Загалом впровадження ЄДКІ вирішує такі важливі завдання для нової якості медосвіти:

  • об’єктивна екзаменація теоретичних та практичних професійних знань у студентів-медиків;
  • інтеграція української медицини в світову, адже складові ЄДКІ перевіряють універсальні знання, яким повинен володіти лікар у будь-якій країні світу;
  • зменшення корупційних ризиків, оскільки міжнародний іспит з основ медицини неможливо купити;
  • сприяння випуску з університету мотивованого та фахового лікаря, який не відрізняється від професійного лікаря за кордоном.
Коли студенти складатимуть ЄДКІ у 2019 році?

Перший етап ЄДКІ відбудеться у 2019 році для студентів, які є третьокурсниками у 2018-2019 навчальному році.

Графік проведення ЄДКІ затверджений наказом МОЗ України № 1647 від 11.09.2018 та буде оприлюднений на сайті Центру тестування при МОЗ України

Хто складатиме ЄДКІ у 2019 році?

ЄДКІ у 2019 році складатимуть студенти спеціальностей “Медицина”, “Медична психологія”, “Фармація, промислова фармація”, “Стоматологія”, які є третьокурсниками у 2018-2019 навчальному році.

Чи складатимуть ЄДКІ студенти, які у 2018-2019 навчальному році є старшими за третій курс?

Для студентів, які у 2018-2019 навчальному році є старшими за 3 курс, інструментом атестації залишається іспит КРОК, як це відбувалось в попередні роки.

Чи враховуються результати ЄДКІ?

Так, оскільки ЄДКІ є формою атестації.

Що складатимуть студенти четвертих курсів в 2019 році?

Для студентів четвертих курсів у 2019 році планується провести міжнародне моніторингове дослідження якості вищої медичної освіти, результати якого не впливатимуть на рейтинг успішності студента. У якості дослідження буде використано тестові завдання міжнародного іспиту з основ медицини.

Що буде зі студентом, який не склав ЄДКІ?

Кожен із компонентів ЄДКІ можна перескласти один раз за власний кошт, якщо при попередній здачі іспиту студент не набрав мінімальний прохідний бал. Для визначення порогу складання ЄДКІ МОЗ України залучить експертів-тестологів. Якщо студент повторно не складе одну із складових ЄДКІ, він буде відрахований відповідно до статті 46 Закону України “Про вищу освіту”.

Якою мовою буде міжнародний іспит з основ медицини?

Міжнародний іспит з основ медицини проходитиме українською мовою.

Який формат міжнародного іспиту з основ медицини?

Міжнародний іспит з основ медицини відбувається у тестовому форматі з декількома варіантами відповіді.

З якої іноземної мови складатимуть іспит студенти?

У 2019 році студенти складатимуть іспит з тої іноземної мови, яку вивчали в університеті. Надалі з 2020 року це буде іспит саме з англійської мови, адже це найбільш вживана мова у медичній науці, тому студенту необхідно мати базовий рівень для того, щоб отримувати сучасні та актуальні знання.

Що робити, якщо навчальні плани не відповідають іноземним навчальним планам, щоб скласти міжнародний іспит з основ медицини?

Міжнародний іспит з основ медицини перевіряє наукове медичне знання, котре є міжнародним та однаковим в усьому світі і яке повинен знати кожен лікар.

В свою чергу, заклади медичної освіти мають повну автономію у розробці навчальних планів відповідно до Закону України “Про вищу освіту”. Це значить, що університети самі визначають оптимальні шляхи для отримання студентами знань і, відповідно, несуть відповідальність за якість освіти, яку вони пропонують студентам.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Які зміни внесено до Порядку розслідування нещасних випадків і професійних захворювань?
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 59 унесено зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, ...
Безплатна юридична допомога для родин зниклих безвісти
У межах підписаного меморандуму про співпрацю між Офісом Уповноваженого зі зниклих безвісти й Координаційним штабом з надання правової допомоги родини ...
Довідка про зарплату за період до 1 липня 2000 року при призначенні пенсії: обов’язковий документ чи ні
Відповідно до Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховується ...