Передплати журнал

Верховний суд задовольнив позицію ГУ Держпраці в Одеській області щодо правомірності постанови про накладення штрафу у сумі понад 4 мільйони гривень


У період з 29 січня 2019 року по 1 лютого 2019 року головними державними інспекторами Головного управління Держпраці в Одеській області (далі — Головне управління), відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) , частини третьої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, пунктів 19 та 31 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2017 року № 295, проведено інспекційне відвідування ТОВ «Одеські дріжджі» щодо додержання останнім вимог законодавства про працю.

За результатами проведеної перевірки у лютому 2019 року складено акт, яким встановлено, що Товариство в порушення вимог пункту 2 статті 29 КЗпП не ознайомило працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; в порушення вимог частини другої статті 97 КЗпП та частини першої статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР не погодило питання оплати праці з виборним органом первинної профспілкової організації (представником трудового колективу), що представляє інтереси більшості працівників, в порушення вимог частини третьої статті 24 КЗпП допустило до роботи працівників без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та використовує працю найманих працівників без належного оформлення.

Враховуючи зміст вказаних договорів вбачається, що роботи за цими договорами не є юридично самостійними, специфіка робіт передбачає їх виконання штатними працівниками підприємства з причини того, що дані роботи передбачають виконання небезпечних робіт, а також відносяться до тих, що мають постійний або систематичний характер виконання.

Треба зазначити, що основною ознакою, яка відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

04 лютого 2019 року головними державними інспекторами Головного управління складено припис про усунення виявлених порушень, яким зобов`язано позивача усунути виявлені порушення.

При повторній перевірці посадовими особами Головного управління проведено наступне інспекційне відвідування, в результаті чого встановлено невиконання Товариством припису про усунення виявлених порушень.

За результатами державного нагляду, на підставі акту інспекційного відвідування Головним управлінням прийнято постанову про накладення штрафу на суму 4 006 080 грн.

Вважаючи таку постановупро накладення штрафу протиправною та необґрунтованою, Товариство звернулось до суду із цим позовом.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2019 року у задоволенні позову відмовлено.

В апеляційний скарзі Товариство, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить скасувати прийняте у справі судове рішення та постановити нове про задоволення позову.

Постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду від 18 березня 2020 року рішення Одеського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2019 року скасовано та прийнято у справі нове рішення, яким позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеські дріжджі» — задоволено.

Не погодившись з рішеннями судів другої інстанції, Головним управлінням Держпраці оскаржено у Верховному суді України у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду дане рішення та доведено законність дій та правомірність постанови про накладення штрафу.

Колегія суддів касаційного адміністративного суду дійшла висновку, що суд першої інстанції вірно зазначив, що оскаржувана постанова про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Головного управління винесена цілком правомірно, обґрунтовано та з урахуванням приписів чинного законодавства України, а відтак, законодавчо передбачені підстави для задоволення позову відсутні.

ТОВ «Одеські дріжджі» зобов’язано сплатити штраф у розмірі 4 006 080 грн.(чотири мільйони шість тисяч вісімдесят гривень 00 коп.).

Джерело: за матеріалами ГУ Держпраці в Одеській області

Матеріали до теми


Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю під час воєнного стану
СИТУАЦІЯ Усім працівникам з інвалідністю у табелі обліку використання робочого часу проставлено «НЗ» за весь місяць. Чи вплине це якось ...
Які умови припинення трудових відносин при спрощеному режимі регулювання: відповідає Держпраці
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у разі застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин, ...