...
Реєструйся

Відкриті бази даних для українців


1. Національний портал відкритих даних  https://data.gov.ua

2. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua

3. Реєстр платників ПДВ  https://sfs.gov.ua/reestr

4. Анульована реєстрація платників ПДВ  https://sfs.gov.ua/anulir

5. Єдиний ліцензійний реєстр  https://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html

6. Єдиний державний реєстр судових рішень  https://www.reyestr.court.gov.ua

7. Інформація з фондового ринку  https://smida.gov.ua/db

8. Система реалізації конфіскованого та арештованого майна https://trade.informjust.ua

9. Реєстр громадських об’єднань  https://rgo.informjust.ua

10.  Єдиний реєстр громадських формувань https://rgf.informjust.ua/home/index

11.  Реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності  https://dzmi.informjust.ua

12.  Реєстр адвокатських об’єднань Києва  https://kmkdka.com/reestr-advokatskih-obiednan-kieva

13.  Публічна кадастрова карта  https://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta

14.  База даних втрачених паспортів  https://www.fin-risk.org/index.php?name=Passports

15.  Перевірка документа про освіту  https://osvita.net/ua/checkdoc

18.  Реєстр. Винаходи та корисні моделі. Знаки для товарів і послуг. Промислові зразки. Інші бази даних Інституту промислової власності https://www.uipv.org/ua/bases2.html

19.  Централізована база даних МТСБУ. Реєстр виданих страхових полісів автоцивілки. Перевірка поліса МТСБУ. База даних автоцивілки. Пошук за державним номером автомобіля. Преревірка статуса поліса “Зеленої картки”. База даних полісів ОСАГО https://mail.mtibu.kiev.ua/Cbd/MTSBU_Pages/Tree.aspx

20.  Державний реєстр фінансових установ  https://www.kis.nfp.gov.ua

21.  Єдиний реєстр бюро кредитних історій, Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів та інші  https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html

22.  Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції https://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk

23.  База даних підприємств харчової промисловості https://www.ukroliya.kiev.ua/industry

24.  Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів https://rnb.informjust.ua

25.  Державний реєстр документів моряків https://www.itcs.org.ua/ua/derzhavniy-reiestr-dokumentiv-moryakiv-ukrayini

26.  Реєстрі навчальних закладів  https://www.reestr.osvita.net

27.  Єдиний реєстр адвокатів  https://www.unba.org.ua/erau

28.  Перевірка коду IMEI мобільних телефонів  https://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirka-kodu-imei

29.  Державний реєстр потенційно шкідливих об’єктів https://sfd.archives.gov.ua/RUS/page4.html

30.  Єдина база чіпованих тварин  https://www.tracer.com.ua

31.  Державний реєстр лікарських засобів  https://www.drlz.kiev.ua

32.  Державний реєстр небезпечних факторів Держсанепідемслужби https://uhrc.gov.ua/registr

33.  Державний реєстр лікарських засобів. Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення. Державний реєстр дезінфекційних засобів. Державний формуляр лікарських засобів. Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення https://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_medicaltechnics

34.  Державний реєстр телерадіоорганізацій https://www.nrada.gov.ua/ua/13720.html

35.  Реєстр адміністративних послуг  https://poslugy.gov.ua/AdminService/List

36.  База даних експортерів  https://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/?country=ukr

37.  База даних інфраструктури експорта https://ukrexport.gov.ua/rus/baza_ukr_infrastructure/?country=ukr

38.  Електронний реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з ЕЦП https://czo.gov.ua/ca-registry

39.  Реєстр організаторів державної експертизи у сфері технічного захисту інформації  https://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=39524&cat_id=38689&ctime=1127826004742

Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації https://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111290&cat_id=39181&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA&searchPublishing=1

41.  Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації https://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=94056&cat_id=94055

42.  Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту інформації  https://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111785&cat_id=94055&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1

43.  Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації https://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=39217&cat_id=39136

44.  Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф “Для службового користування” https://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=92345&cat_id=92339&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1

45.  Реєстр наукових організацій  https://store.uintei.kiev.ua/reestr_new.html

46.  Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень https://trade.informjust.ua/vpdoc/getdoc.aspx

47.  Реєстр адміністративних послуг  https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ReiestrAdministrativnikhPoslug

48.  Перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=PerelikOrganizatsii-vikonavtsivYakiZaiaviliPravoNaPodatkoviPilgi

49.  Реєстр ліцензіатів Міністерства фінансів України, які мають право на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів https://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=275709&cat_id=50127&ctime=1288598412360

50.  Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на діяльність з випуску та проведення лотерей https://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=342818&cat_id=67153

51.  Реєстр ліцензіатів , яким дозволена діяльність у сфері збору, обробки, переробки відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння https://www.assay.gov.ua

52.  Електронна система розкриття інформації учасників фондового ринку ЕСКРІН   https://smida.gov.ua/db

53.  Реєстр дозволів на міжнародні перевезення https://www.mtu.gov.ua/uk/1234365r6i8ghjn.html

54.  Довідник вантажних станцій Укрзалізниці https://uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/cargo_stations

55.  Перелік організацій, які мають діючий Сертифікат розробника авіаційної техніки  

56.  Виробники авіаційної техніки  https://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/Virobniki-AT/30161.html

57.  Типи повітряних суден, які схвалені для експлуатації в ЦА h https://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/tipps/23861.html

58.  Реквізити аеропортів цивільної авіації України https://avia.gov.ua/documents/airports/certification/Aerodrome_ZPM_MTR/24145.html

59.  Реєстр суб’єктів які надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень  https://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Pro-sertyfikatsiyu-agentstv

60.  Інформація стосовно ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом https://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/23894.html

61.  Державний Pеєстр перевізних документів суворого обліку https://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/30122.html

62.  Перелік суб’єктів яким видано ліцензії на проведення тур операторської діяльності Держкомтуризму https://www.tourism.gov.ua/

63.  Перелік чинних галузевих будівельних норм (ВБН, ГБН) у сфері дорожнього господарства  https://www.ukravtodor.gov.ua/gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospodarstva/%D1%81_perelik-chinnikh-galuzevikh-budivelnikh-norm-vbn-gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospodarstva-ukraini.html

64.  Перелік виданих дозвільних документів (ЄКМТ) Укртрансінспекції https://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/category/49824

65.  Реєстри учасників фондового ринку https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers

66.  Реєстр рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку https://www.nssmc.gov.ua/activities/reklama

67.  Рейтингові агентства НКЦПФР  https://www.nssmc.gov.ua/fund/rateagencies

68.  Реєстр аудиторських фірм НКЦПФР https://www.nssmc.gov.ua/fund/auditors-register

69.  Реєстрація емісій цінних паперів.

70.  Розпорядження стосовно випусків ЦП https://www.nssmc.gov.ua/activities/orders

71.  Оперативні дані щодо стану фондового ринку https://www.nssmc.gov.ua/fund/stanrinku

72.  Перелік осіб зарахованих до президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”  https://www.president.gov.ua/ru/documents/16463.html

73.  Перелік центрів надання адміністративних послуг м. Київ  https://ac.dozvil-kiev.gov.ua/OneStopShop/List

74.  Перевірка оригінальності ідентифікаційного номеру малого судна в Регістрі судноплавства  https://shipregister.ua/cin/cin3.html

75.  Реєстрова книга суден в Регістрі судноплавства https://shipregister.ua/ships/reg-ships.pdf

76.  Судна, сертифіковані Регістром судноплавства https://shipregister.ua/ism.html

77.  Перевірка дійсності документа Регістра судноплавства https://shipregister.ua/ships/index.html

78.  Пошук суден в Регістрі судноплавства https://shipregister.ua/ships/search.html

79.  Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку https://drdz.mlsp.gov.ua/msm

80.  Українська міжбанківська валютна біржа . Фондовий, товарний ринок, електронні аукціони з продажу нафтопродуктів  https://www.uice.com.ua

81.  Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах https://dazru.gov.ua/perelik-zemelnix-dilyanok-silskogospodarskogo-priznachennya-derzhavno%D1%97-vlasnosti-prava-na-yaki-planuyutsya-prodavati-na-zemelnix-torgax

82.  Повний перелік державних топографо-геодезичних і картографічних підприємств, перелік інститутів землеустрою https://land.gov.ua/struktura/derzhavni-topohrafo-heodezychni-pidpryiemstva/107650-perelik-derzhavnykh-topohrafo-heodezychnykh-i-kartohrafichnykh-pidpryiemstv-2.html та  https://land.gov.ua/struktura/derzhavni-instytuty-zemleustroiu/104065-perelik-instytutiv-zemleustroiu.html

83.  Реєстр гарантів. Державна фіскальна служба  https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/120338.html

84.  Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру  https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/100237.html

85.  Перелік вилученого митницями майна (крім конфіскованого), що передано в реалізацію  https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/166716.html

86.  Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу  https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94929.html

87.  Комплексна інформаційна система Держфінпослуг  https://kis.nfp.gov.ua

88.  Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

89.  Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна https://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterOrganizers%D0%90uctionsSaleAssets.aspx

90.  Реєстр корпоративних прав держави https://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterStateCorporateRights.aspx

91.  Реєстр договорів Фонду державного майна https://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterLegalEntities.aspx

92.  Потенційні об’єкти оренди Фонду державного майна https://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/PotentionalRentObjects.aspx

93.  Продаж на аукціоні Фонду державного майна

94.  Переліки суб’єктів господарювання Фонду державного майна

95.  База даних “Законодавство України”  https://zakon4.rada.gov.ua/laws

96.  Реєстр агентів. Моторно траспортне страхове бюро України МТСБУ https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Parameters/SearchParams.aspx?ParamsName=-1639528499&AutoAuth=true

97.  Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта 

98.  Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій https://sts.gov.ua/data/normativ/000/000/62287/Re_str_TK_19.doc

99.  Інформація про засоби вимірювальної техніки, внесеної до державного реєстру Укрметртестстандарт  https://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-05-07-58-31/2009-07-09-10-57-47

100. Продукція , сертифікована Укрметртестстандартом https://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-12-13-16-36/-qq

101. Перелік переможців ІІ аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами  https://geo.gov.ua/main/547-v-derzhgeonadrah-ukrayini-vdbuvsya-aukcon-z-prodazhu-specalnih-dozvolv-na-koristuvannya-nadrami.html

102. Стан мінерально-сировинної бази. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, які на данний час не розробляються https://www.geo.gov.ua/stan-mineralno-sirovinnoi-bazi.html

103. Оглядові геологічні карти  https://www.geo.gov.ua/oglyadov-geologchn-karti.html

104. Перелік державних геологічних підприємств

105. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання https://www.menr.gov.ua/control/control5

106. Реєстр екологічних аудиторів https://www.menr.gov.ua/control/control2/268-reiestr-ekolohichnykh-audytoriv

107. Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля https://www.menr.gov.ua/control/control4

108. Список посвідчень громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які є недійсними https://www.menr.gov.ua/control/control1

109. Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами https://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy

110. Контроль ремонту доріг Київавтодор  https://remcontrol.com.ua/#

111. Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок  https://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok.html

112. Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів  https://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/otsinka-zemel-naselenykh-punktiv.html

113. Інформація Головного управління Держземагентства про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів  https://land.gov.ua/konkursy-z-vidboru-vykonavtsiv-zemelnykh-torhiv.html

114. Пошук аукціона Держземагентства  https://torgy.land.gov.ua/auction

115. Реєстр сертифікованих працівників БТІ  https://asdev.com.ua/itn/list.php

116. Перелік робочих органів Атестаційної архітектурно-будівельної комісії https://www.minregion.gov.ua/state-services/Profesina-atestatsiya-arkhitektoriv-inzheneriv-proektuval-nykiv-inzheneriv-tekhnichnoho-nahlyadu-ekspertiv/Normatyvno-pravova-baza-profesino-atestatsi-umovy-nadannya-formy-dokumentiv/perelik-robochih-organiv-atestaczijnoi-arhitekturno-budivelnoi-komisii

117. Перелік експертних організацій, які відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 №53, та можуть здійснювати експертизу проектів будівництва https://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3099/Perelik_26_1.pdf

120. Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень  https://email.court.gov.ua/search

121. Адреси масової реєстрації платників податків  https://sts.gov.ua/mr

122. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера https://sfs.gov.ua/businesspartner

123. Реєстр великих платників податків на 2015 рік  https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/167732.html

124. Реєстр cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією  https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/152383.html

125. Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/151988.html

126. Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій https://minrd.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94957.html

127. Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання  https://minrd.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94919.html

128. Реєстр виданих (дійсних) ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності  https://minrd.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94921.html

129. Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу  https://minrd.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94929.html

130. Реєстр магазинів безмитної торгівлі  https://minrd.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94931.html

131. Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, у 2015 році  https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/179847.html

132.

Електронна митниця  https://minrd.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya

133. Довідники Державної фіскальної служби. Довідники пільг. Для банківських установ: Довідник SPR_REG.DBF та опис його структури. Довідник кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Типи об’єктів оподаткування  https://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-

134. Онлайн перевірка наявності заборгованності за штрафами ДАІ в Одеській та Херсонськоій областях  https://www.saiodessa.gov.ua/Default.aspx?tabid=59

135. Поштові індекси та відділення поштового зв’язку https://services.ukrposhta.com/postindex_new

136. Пошук поштового відправлення  https://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle

137. Інформація про власників істотної участі у банках https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342

138. Анульовані свідоцтва. Свідоцтво про встановлення батьківства. Свідоцтво про зміну імені. Свідоцтво про народження. Свідоцтво про шлюб. Свідоцтво про смерть. Свідоцтво про розірвання шлюбу. Свідоцтва про усиновлення https://drsu.gov.ua/show/1034

139. Стан довкілля  https://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx

140. Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг НКРЕКП. Реєстри. Ліцензійні реєстри. Реєстри суб’єктів природних монополій. Реєстр об’єктів електроенергетики (альтернативні джерела енергії) https://www.nerc.gov.ua/?id=11957

141. Система електронних торгів арештованим майном https://torgi.minjust.gov.ua

142. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів  https://e-resurs.gov.ua

143. Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям та іншим об’єктам

144. Вся Україна – жителі  https://www.nomer.org/allukraina

145. Електронний банк документів “Подвиг народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.”  https://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search

146. Узагальнений банк даних “Меморіал”  https://www.obd-memorial.ru/html/index.html

147. Жертви політичного терору в СРСР  https://lists.memo.ru

148. Державний реєстр нерухомих пам’яток https://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593 та https://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294599

149. Зареєстровані ветеринарні препарати https://www.vet.gov.ua/taxonomy/term/32

Євген Терехов

Частный предприниматель