Реєструйся

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ДЕРЖСПЕЦЗВ’ЯЗКУ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КІБЕРБЕЗПЕКУ, ВИПЛАТЯТЬ ВИНАГОРОДУ


Держспецзв’язку врегулювала окремі питання виплати грошового забезпечення військовослужбовцям своєї служби.

Інструкцію про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України було оновлено наказом від 19 жовтня 2018 року № 619 (набрав чинності 27 листопада).

Відтепер військовослужбовцям, які були звільнені з військової служби, а потім поновлені на службі у зв’язку з визнанням звільнення незаконним, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за останньою посадою, з якої вони були звільнені.

Якщо військовослужбовці звільнились із військової служби повторно, одноразова грошова допомога при звільненні зі служби виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування (поновлення) на службу без урахування періоду попередньої служби. Виняток становлять особи, які під час попереднього звільнення не набули права на отримання такої грошової допомоги.

Щодо надбавки за особливості проходження служби зауважено, що встановлення такої надбавки військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження, здійснюється за рішенням начальників, у розпорядження яких вони зараховані.

Якщо військовослужбовця зараховано у розпорядження, надбавка за службу в умовах режимних обмежень встановлюється за умови, що йому не припинено доступу до матеріальних носіїв секретної інформації та службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні передбачається робота з відомостями та їх носіями, які мають відповідний ступінь секретності.

У разі зарахування військовослужбовця, який має клас, у розпорядження надбавка за кваліфікацію встановлюється за умови, що його службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні передбачається виконання завдань, за якими може присвоюватися класна кваліфікація.

Якщо у розпорядження зараховано військовослужбовця, який має кваліфікаційну категорію, надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу встановлюється за умови, що його службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні передбачається виконання завдань за відповідною спеціальністю.

Наказом також враховано надбавку для осіб, які мають вчені звання (якщо його діяльність, визначена службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні, пов’язана з педагогічною або науковою діяльністю); науковий ступінь (профіль його діяльності, визначений службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні, збігається з науковим ступенем) і надбавки за почесні та спортивні звання відповідно.

Інструкцію було доповнено главою 14 щодо винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту. Військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, щомісячно виплачується винагорода відповідно до урядової постанови від 21 лютого 2018 року № 337.

Щодо виплати грошового забезпечення за час відпусток зауважено: якщо військовослужбовці звільняються зі військової служби і мають невикористані щорічні (основну та додаткову) відпустки, на які вони мають право на день звільнення, та додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей, їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні цих відпусток.

Якщо військовослужбовці звільняються з військової служби до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічні основну та додаткову відпустки, проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після їх звільнення. Виняток становлять особи, які звільняються з військової служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

Військовослужбовцям, захопленим у полон або заручниками (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), а також інтернованим у нейтральних державах або безвісно відсутнім, виплата грошового забезпечення здійснюється відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Пенсійний фонд України: виплата лікарняних та декретних, якщо роботодавець на окупованій території
Громадянам, які перебувають або перебували у трудових відносинах та які переселилися з тимчасово окупованих територій або з територій, де ведуться ...
Оплата комунальних послуг: на які пільги має право вдова загиблого військового
Вдова загиблого Захисника України має право на пільги, визначені статтею 15 Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII ...
Фінансова підтримка ГО, які надаватимуть соцпослуги особам з інвалідністю
27 січня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю». Це ...
Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік
31 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 ...