Передплати журнал

Військовий збір з надбавок за роз’їзний характер робіт


Згідно з наказом по підприємству деяким співробітникам нараховуються грошові кошти за роз’їзний характер робіт.

Чи утримується військовий збір з таких виплат?

Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, зокрема, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Згідно з п. 1 постанови КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31.03.99 р. № 490 підприємства самостійно встановлюють надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний характер, у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.

Зокрема, для цілей розділу IV ПКУ заробітна плата — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 ПКУ).

Як визначено ст. 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Враховуючи вищенаведене, надбавки працівникам, робота яких має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, передбачених, зокрема, колективними договорами, на нашу думку, є компенсаційними виплатами, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та включаються до складу заробітної плати, а отже є об’єктом оподаткування військовим збором.

ЛІГА:ЗАКОН