...
Реєструйся

Внесення записів до трудової книжки працівника російською мовою


Як правильно зробити запис у російськомовній частині трудових книжок працівників, які працюють на посадах «Машиніст обкатної машини», «Машиніст обплітальної машини», «Машиніст огрудковувача», «Чистильник на очищенні шламових басейнів та кописток», якщо ці назви професій офіційно затверджені лише в україномовному варіанті (Класифікатор професій)?

І чи обов’язково робити запис російською мовою, адже відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики» державною мовою є українська?

Відповідно до статті 13 Закону України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 року № 5029-VІ паспорт громадянина України або документ, що його заміняє, і відомості про його власника, що вносяться до нього, виконуються державною мовою і поруч, за вибором громадянина, однією з регіональних мов або мов меншин України. Дія цього положення поширюється й на інші офіційні документи, що посвідчують особу громадянина України або відомості про неї (записи актів громадянського стану і документи, що видаються органами реєстрації актів громадянського стану, документ про освіту, трудова книжка, військовий квиток та інші офіційні документи), а та­кож документи, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства, у разі наявності письмової заяви особи.

Відповідно до пункту 2.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, трудові книжки і вкладиші до них заповнюються у відповідних розділах українською і російською мовами.

Отже, відповідно до чинного законодавства трудова книжка має заповнюватися державною мовою і поруч, за вибором громадянина, однією з регіональних мов або мов меншин України — у разі наявності письмової заяви особи. Якщо письмова заява працівника відсутня, трудова книжка має заповнюватись українською і російською мовами відповідно до пункту 2.1 зазначеної вище Інструкції.

Олена КОНОВАЛОВА,
заступник директора департаменту контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість — начальник відділу з питань додержання законодавства про працю Державної інспекції України з питань праці

Джерело: журнал «Довідник кадровика»