Внесено зміни до наказу щодо умов оплати праці працівників державної служби зайнятості


Міністерство соціальної політики України наказом «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447» від 04.07.2017 № 1107 врегулювало деякі питання стосовно зазначеного документа. Зокрема, до наказу № 447 внесено такі зміни: 1) абзац другий підпункту 2 пункту 2 доповнити реченнями такого змісту: «У 2017 році граничний розмір премії не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Зазначене обмеження не поширюється на працівників центрів зайнятості, їх філій Донецької та Луганської областей»; 2) пункт 4 викласти в такій редакції: «4. Преміювання Голови Служби, керівників центрів зайнятості, керівників філій та заступників цих керівників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадового окладу здійснюються у порядку та розмірах, встановлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається за погодженням з органом вищого рівня».

Цей наказ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації