Реєструйся

Внесено зміни до Положення про Головний сервісний центр МВС


Наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Положення про Головний сервісний центр МВС» від 26 листопада 2018 року № 955 унесено зміни до Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 7 листопада 2015 року № 1393 (далі — Положення), виклавши його в новій редакції.

Відповідно до Положення Головний сервісний центр МВС (далі — ГСЦ МВС) підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України та є міжрегіональним територіальним органом з надання сервісних послуг МВС. ГСЦ МВС є головним органом у системі територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ (далі — система сервісних центрів МВС).

ГСЦ МВС з метою організації своєї діяльності, зокрема:

  • здійснює організаційно-практичні заходи з відбору, стажування, навчання і підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників, узагальнює практику роботи з кадрами та готує звіти з цих питань;
  • готує для подання до Міністерства внутрішніх справ України матеріали щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників системи сервісних центрів МВС;
  • готує подання щодо нагородження державних службовців та інших працівників системи сервісних центрів МВС відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;
  • складає проекти штатного розпису та кошторису ГСЦ МВС і подає на затвердження державному секретарю Міністерства внутрішніх справ України;
  • здійснює бухгалтерський облік доходів, витрат, активів та зобов’язань ГСЦ МВС, забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає та подає в установленому порядку фінансову, бюджетну, податкову, статистичну та іншу звітність;
  • забезпечує в межах своєї компетенції дотримання державної таємниці у ГСЦ МВС;
  • забезпечує в межах повноважень, передбачених законодавством, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх реалізацією в системі сервісних центрів МВС тощо.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації