Вступний інструктаж з охорони праці: які теми обговорюють та кому проводять


Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Вступний інструктаж проводиться:

• з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

• з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

• з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

• з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

В межах вступного інструктажу інформується про обов’язки роботодавця з охорони праці; обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці; права працівника з охорони праці під час роботи на підприємстві; відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці. Разом з тим йдеться про попередні та періодичні медичні огляди; соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань; навчання з питань охорони праці.

Також йдеться про основні небезпечні, шкідливі та інші виробничі фактори, характерні для виконуваних робіт. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, сигналізації, про питання електробезпеки тощо.

Джерело: www.lviv.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


«Декретна» допомога жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Кожна працевлаштована жінка має право на отримання від Фонду соціального страхування України (далі — ФССУ) допомоги по вагітності та пологах ...
Безпека під час експлуатації котелень: яких правил необхідно дотримуватися
Перед початком опалювального періоду й під час його проходження для забезпечення безпечної експлуатації опалювального обладнання необхідно дотримуватися правил з охорони ...
Безпечність роботи під напругою для запобігання травматизму: які вимоги
Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію та обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен: призначити ...