Визначено порядок розроблення кваліфікаційних характеристик професій працівників


Міністерство соціальної політики України наказом від 31.05.2017 № 918 схвалило Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, яким визначено: умови, що вказують на необхідність розроблення нових або внесення змін до діючих довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників; призначення та структуру Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП); структуру та зміст кваліфікаційних характеристик; порядок розроблення, погодження та затвердження окремих кваліфікаційних характеристик та/або випусків ДКХП.

Нові кваліфікаційні характеристики мають розробити у разі: появи нових робіт (професій) у зв’язку з освоєнням принципово нових технологій, виникненням нових сфер діяльності; укрупнення змісту існуючих робіт (професій) внаслідок змін у технології, організації виробництва, праці або управління; вилучення із практичної діяльності (чи сфери застосування) застарілих робіт (професій) внаслідок досягнень науки, техніки, змін у технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції; інших змін, пов’язаних із уточненням окремих кодів або професійних назв робіт, назв професій чи назв класифікаційних угруповань, визначених у Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 відповідно до завдань та обов’язків, що виконують працівники.

ДКХП містить кваліфікаційні характеристики професій (посад), які складаються з таких розділів: «Завдання та обов’язки»; «Повинен знати»; «Кваліфікаційні вимоги». У кваліфікаційних характеристиках посад державних службовців і працівників силових структур розділ «Завдання та обов’язки» викладається в редакції «Завдання, обов’язки та повноваження» і доповнюється розділом «Має право». За необхідності кваліфікаційні характеристики можуть бути розширені розділами «Спеціалізація» та «Приклади робіт».

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації