Як оплачується лікарняний, якщо працівник знову захворів


Листок непрацездатності може бути продовжений у зв’язку з лікуванням в одному чи декількох закладах охорони здоров’я до відновлення працездатності, що підтверджується закриттям листка непрацездатності — «стати до роботи».

У разі якщо особа стала непрацездатною по причині того самого захворювання, травми до виходу на роботу чи відпрацювала неповний робочий день, випадок тимчасової непрацездатності не переривається. У разі виникнення іншого захворювання, травми, відпустки у зв’язку з вагітністю випадок тимчасової непрацездатності вважається новим.

У разі якщо в застрахованої особи страхові випадки розпочинаються з дня видачі листка непрацездатності (установлення тимчасової непрацездатності), тобто перший день непрацездатності по іншому захворюванню, який збігся з останнім днем хвороби за попереднім захворюванням, то це є початком нового страхового випадку.

Зважаючи на вказане вище та на те, що допомога по тимчасовій непрацездатності є компенсацією втрати заробітної плати й подвійного надання такої допомоги за один і той же період не передбачено, то допомога по тимчасовій непрацездатності повинна надаватися з першого дня страхового випадку. Тобто за другим страховим випадком, у разі хвороби працівника, допомога по тимчасовій непрацездатності надається з першого по п’ятий день тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, а із шостого — за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

На це звертає увагу ФСС з ТВП у листі від 07.06.2016 р. № 5.2-32-924.

Джерело: www.proncv.org.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації