...
Реєструйся

Як організувати охорону праці у фермерському господарстві?


Організація виробничих процесів у малих формах господарювання суттєво відрізняється від організації виробництва у великих підприємствах та агрохолдінгах. Це обумовлюється невеликими площами, що знаходяться в обробітку та малою чисельністю працюючих. Проте, такі підприємства у сільському господарстві складають більшу частину всіх аграрних підприємств.

Трохи статистики.

Так, наприклад, у Кіровоградській області за статистичними даними, кількість малих підприємств за видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» становить 3223 одиниці, або 96,2 % від загальної кількості підприємств даного виду. З них 2885 – мікропідприємства, або – 86,1%. Левову частку малих підприємств, які займаються сільськогосподарським виробництвом складають фермерські господарства – 2595. У користуванні фермерів знаходиться 400 тис. га сільгоспугідь, або 25% від загальної кількості ріллі, що знаходиться в обробітку сільгосптоваровиробників області.

Працівники фермерських господарств з мінімальною кількістю сільськогосподарської техніки та устаткування виконують весь цикл технологічних робіт у сільському господарстві – обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами, поводження з агрохімікатами та пестицидами, збір врожаю, вантажно-розвантажувальні роботи, заготівля кормів. Часто один працівник суміщає декілька професій та спеціальностей, наприклад: механізатор, слюсар, зварник тощо. Обсяг робіт, що виконуються та сезонний характер спонукають голову фермерського господарства до мінімізації затрат на утримання найманих працівників.

Проте, виробнича необхідність, пов’язана із залученням до робіт непідготовленого персоналу, часто призводить до нещасних випадків на виробництві. Так, аналіз виробничого травматизму у галузі сільського господарства області свідчить про наявність великої кількості нещасних випадків на малих підприємствах. Непоодинокими є випадки із смертельним наслідком. Наприклад, у 2017 році такий випадок трапився у фермерському господарстві Кіровоградського району із трактористом під час виконання весняно-польових робіт, а саме: дискування бороною причіпною БП-4, агрегатованою з колісним трактором марки ХТЗ – 150. Потерпілий випав з кабіни трактора внаслідок чого потрапив під диски борони та смертельно травмувався. Причина нещасного випадку (організаційна) була чітко встановлена представниками Держпраці. Це – невиконання вимог інструкцій з охорони праці працівником та недостатній контроль за додержанням працівником правил поводження з машинами та іншими засобами виробництва, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці (про типові порушення правил охорони праці агропідприємствами детальніше див. «АгроPRO», 2018, № 4, с. 17-21).

Тож власникам малих сільгосппідприємств треба ретельно ставитись до безпеки свого персоналу. Адже відповідно до ст. 153 КЗпП саме вони мають забезпечувати безпечні та нешкідливі умови праці .

Документи з охорони праці, які мають бути у фермерського господарства :

Відповідно до ст. 15 Закону України від 14.10.1992 р. № 2694 «Про охорону праці» (далі – Закон № 2694) на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку (детальніше про це див. «АгроPRO» № 15, 2017, с. 21).

Якщо ж такої можливості немає голови фермерських господарств зобов’язані самі організовувати охорону праці та усі процеси, пов’язані з технікою безпеки. Оскільки згідно із ст.2 Закону № 2694 навіть за наявності одного працюючого фермер несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність.

Загальні вимоги з охороні праці для всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, базуються на основі Закону № 2694, трудового договору, колективного договору, правил трудового розпорядку, нормативно-правових актів з охорони праці наведених у Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці України від 24.05.2018 р. № 55, та інших локальних нормативних актів.

Тому, у фермерського господарства, яке використовує найману працю, повинні бути розроблені:

  • посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
  • положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
  • порядок та графік проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці (комісія);
  • технологічні карти процесів та робіт (вантажно-розвантажувальні роботи, схеми переробки та обробки зерна, виконання польових робіт тощо).

Залежно від наявної матеріально-технічної бази, голова фермерського господарства повинен отримати в територіальних органах Держпраці дозвільні документи або задекларувати роботи підвищеної небезпеки (роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи із збереження та переробки зерна, зварювальні роботи тощо).

Також до його основних обов’язків належить:

  • забезпечення фінансування та організацію проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;
  • забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
  • за необхідністю організація розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в порядку встановленому постановою КМУ від 30.11.2011р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (далі – Порядок № 1232).

Під дію Порядку № 1232 підпадають також розслідування нещасних випадків, що сталися з членами фермерського господарства та особистого селянського господарства (детальніше про це див. «АгроPRO» № 10, 2018, с. 44-48).

Незалежно від обсягу виробництва та кількості працюючих господар повинен усвідомлювати необхідність створення безпечних та здорових умов праці для попередження виробничого травматизму та професійних захворювань в порядку встановленому чинним законодавством.

Ірина Чирва-Репетир, начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Сектор психосоціальної підтримки інформує, як керівнику підтримати працівників
Як керівник ти маєш багато можливостей, щоб підтримувати ментальне здоров’я своїх працівників.   П’ять основних порад керівникові Розкажи персоналу про ...
Розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок випадку на виробництві
Сума одноразової допомоги потерпілому через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який ...