Як в умовах карантину виконувати приписи за результатами перевірок

Дата публікації: 04.05.2020

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05 квітня 2007 року № 877-V припис — обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державногонагляду (контролю) суб’єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.

У той же час стаття 10 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 6 квітня 2000 року № 1645-ІІІ (далі — Закон) передбачає, що одним з основних принципів профілактики інфекційних хвороб є дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності.

На виконання вимог Закону, постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 (далі — Постанова) на всій територї України з 12 березня 2020 року до 11 травня 2020 року встановлено карантин. Цією Постановою вноситься також ряд обмежень та заборон, що стосуються як пересування, так і провадження деяких видів діяльності.

Отже, на підставі зазначеного, якщо для усунення порушень нормативно-правових актів з охорони праці, викладених в приписі, не потребується спричиняти дії, що заборонені Постановою, такі вимоги необхідно виконати у встановлені строки. Інакше — виконання вимог приписів можливо відкласти на час дії обмежувальних заходів, якщо виявлені порушення не несуть безпосередню загрозу життю та здоров’ю працівників, а також за умови дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Одночасно, звертаємо увагу на статтю 29 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII, в якій зазначено, що у разі неможливості повного усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці.