Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.


Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

Яка тривалість уроків в інклюзивних класах та які функціональні обов’язки асистента вчителя?

Дата публікації: 22.02.2018

У зв’язку із багаточисленними зверненнями батьків дітей з особливими освітніми потребами про надання роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, а також щодо функціональних обов’язків асистента вчителя Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти інформуємо.

Згідно з пунктом 10 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 (далі — Порядок) навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану закладу загальної середньої освіти. Для учнів з особливими освітніми потребами може бути складений індивідуальний навчальний план, а розклад уроків складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх пізнавальної діяльності.

Також, відповідно до пункту 12 Порядку для кожного такого учня складається індивідуальна програма розвитку дитини, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

Тривалість уроків для учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах не відрізняється від тривалості уроку для інших учнів та згідно з частиною 5 статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п’ятих — одинадцятих класах — 45 хвилин.

Відповідно до пункт 11 Положення тривалість додаткового індивідуального корекційно-розвиткового заняття — 20–25 хвилин, а групового — 35–40 хвилин. Такі заняття визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) і психологами закладу загальної середньої освіти та у разі потреби — додатково залученими фахівцями, з якими заклад загальної середньої освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори. Оплата таких занять здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Години, визначені в індивідуальній програмі розвитку для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами.

Стосовно посадових обов’язків асистента вчителя інформуємо, що основною функцією такого педагогічного працівника є співпраця з вчителем класу, що допомагає приділити увагу кожному учню під час освітнього процесу.

Окрім того, асистент вчителя допомагає учням з особливими освітніми потребами у виконанні навчальних завдань, залучає їх до різних видів навчальної діяльності. Такі фахівці у складі групи педагогічних працівників закладу освіти беруть участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини, адаптують навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей її навчально-пізнавальної діяльності.

Повний текст листа можна прочитати в Єдиній електронній системі «КАДРОВИК-онлайн»

Придбати доступ