Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Яку посаду відповідно до Класифікатора професій дібрати для керівника адвокатської контори

Дата публікації: 12.10.2017
У Класифікаторі професій нема посади керівника адвокатської контори, а саме керуючого партнера. Як вирішити це питання?
Посаду можна назвати «Керуючий партнер адвокатської контори» із кодом КП 1319.

Справді, у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) не міститься найменування посади із застосуванням терміна «керуючий партнер» Слід зауважити, що ця посада передбачає участь керівника у повсякденній роботі контори, розподіл прибутків та відповідальність щодо зобов’язань контори як юридичної особи.

Слід зазначити, що в КП міститься найменування посади «Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т. ін.)» із кодом КП 1319 (угруповання «Керівники інших малих підприємств без апарату управління)», яку, виходячи із широких можливостей назви та за підходами КП можна викласти у вигляді, наприклад: «Керуючий партнер адвокатської контори» із кодом КП 1319.

Варто звернути увагу на позначку у КП, що інформує про наявність кваліфікаційної характеристики посади «Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т. ін.)» у Випуску 81 «Культура та мистецтво» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства праці і соціальної політики України від 14 квітня 2000 року № 168.

Однак це не забороняє застосовувати найменування відповідної посади в інших сферах господарювання.

Олександр НОСІКОВ, провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України, канд. соціол. наук
Більше запитань від читачів і передплатників та вичерпних відповідей на них від експертів — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика» — «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 10, 2017, у рубриці «Запитайте фахівця».