За мобілізованими працівниками збережуть місце роботи і зарплату?


Враховуючи існуючу ситуацію в України, та видання Указу «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 року № 303/2014, у Верховній Раді був зареєстрований законопроект № 4500 від 20 березня 2014 року щодо гарантій для працівників на час виконання обов’язків щодо мобілізації.

Законопроектом пропонується частину другу ст. 119 КЗпП України викласти у наступній редакції: «Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів».

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» доповнити ст. 22-1 наступного змісту: «На час виконання обов’язків щодо мобілізації, на час призову та проходження працівниками військової служби під час мобілізації, за працівниками зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності».

Гарантії, передбачені цим законопроектом, поширюються на працівників, які на момент набрання чинності залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації, призвані та проходять військову службу під час мобілізації.