За відмову проходити медогляд працівника можна покарати

Дата публікації: 08.11.2019

Ухилення від проходження обов’язкового медогляду може спричинити дисциплінарну відповідальність працівника аж до звільнення.

Деякі категорії працівників зобов’язаний проходити попередні (при прийнятті на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

Обов’язкові медогляди проводяться для працівників:

— зайнятих на важких роботах;
— роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
— роботах, де є потреба у професійному доборі;
— до 21 року (щорічно).

Медичні огляди проводяться відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21 травня 2007 року № 246 (далі — Порядок).

Додатки до Порядку містять Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, а також Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників.

Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю та розділу III Порядку, роботодавець може притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження зарплати. Ухилення працівника від проходження медичного огляду, якщо його проходження обов’язкове, є порушення трудової дисципліни і може тягти дисциплінарну відповідальність працівника аж до звільнення з роботи.