Заповнюємо квартальний звіт 1-послуги: рекомендації Держстату


Держстат затвердив роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» від 26.11.2014 року № 17.4-12/54.

Форма охоплює результати діяльності підприємств з реалізації всіх видів послуг, крім фінансових. Форма не містить даних щодо виробництва й продажу товарів (промисловість, сільське господарство, будівництво, виробництво електроенергії, газу, води, теплопостачання, торгівля).

Звіт складається з трьох розділів:

I розділ містить інформацію про результати фактичної діяльності підприємства з реалізації послуг за кожен квартал звітного року окремо. Показники розділу відображаються в тис. грн. з одним десятковим знаком;

II розділ відображає дані про кількість працівників та фонд оплати праці за кожний квартал звітного року окремо. Одиниці виміру для кількості працівників — особи (у цілих числах), для фонду оплати праці — тис. грн. з одним десятковим знаком;

III розділ містить дані про витрати операційної діяльності з надання послуг за рік, що передує звітному. Показники розділу відображаються в тис. грн. з одним десятковим знаком.

За відсутності даних, у рядках (графах) форми проставляється прочерк.

Показники звітного кварталу не включають величини коригування за попередні квартали.

Форма відповідає даним документів первинного обліку (квитанції, чеки, квитки на проїзд у громадському транспорті, наряди-замовлення, замовлення-зобов’язання тощо).

Звіт про обсяги реалізованих послуг № 1-послуги (квартальна) затверджено наказом Держстату від 19.11.2014 року № 350 і вперше здається за I квартал 2015 року.

За матеріалами Бухгалтер.ua