Запропоновано нову редакцію Закону про аудиторську діяльність


Законодавство пропонує реформувати з метою переходу на євростандарти надання аудиторських послуг

Вимоги до українських аудиторам пропонується привести у відповідність до положень Директиви 2014/56/ЄС та Регламенту № 537/2014. З цією метою в парламенті зареєстрований законопроект № 2534 «Про аудиторську діяльність» (автор — депутат Олександр Кірш, Народний фронт).

Пропонується узаконити терміни, визначення яких відсутнє в чинній редакції Закону: «аудиторський звіт», «аудиторські послуги», «спільні послуги», «аудиторська мережа», «група», «ключовий партнер з аудиту», «непрактикуюча особа», «конфлікт інтересів аудитора»,«пов’язана особа суб’єкта аудиторської діяльності»,«умовний гонорар ».

Згідно з проектом, повинні бути розмежовані послуги, що надаються аудиторами: регульовані Міжнародними стандартами аудиту (послуги аудиту, огляду фінансової звітності та ін., Супутні послуги); сумісні з аудитом послуги.

Передбачається ввести обов’язкове проходження стажування для отримання сертифіката аудитора. Особа повинна пройти практичне навчання тривалістю не менше 3 років, при цьому принаймні дві третини такого практичного навчання повинні бути пройдені з аудитором або аудиторською фірмою.

Сертифікат аудитора пропонується видавати з необмеженим терміном дії.

Законопроектом встановлюється обов’язок для аудиторів брати участь у відповідних програмах безперервного навчання, що дозволить підвищити якість послуг.

У Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності заплановано створення розділів, які містять окрему інформацію про сертифікованих аудиторів, аудиторські фірми, аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, а також представництвах іноземних аудиторських фірм.

Передбачено створення професійного самоврядування аудиторів, а також органу громадського нагляду. Визначається і порядок здійснення держконтролю за аудиторською діяльністю, зокрема, повноваження Міністерства фінансів у сфері аудиторської діяльності, а також передбачений порядок взаємодії аудиторів з державними регуляторними органами.

Перевірки суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит, згідно з проектом передбачаються не частіше одного разу на 3 роки, а для інших аудиторських фірм та аудиторів — не частіше одного разу на 6 років. Також передбачається посилити вимоги до аудиторських фірм та аудиторів по впровадженню системи контролю якості.

За матеріалами Юрліги