Зарплатні перевірки. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику


Більшість працедавців час від часу мають справу із перевірками, що пов’язані з трудовими відносинами та нарахуванням заробітної плати. Їх періодичність не випадкова, а залежить від цілої низки критеріїв, знати про які корисно хоча б для прогнозування майбутньої активності перевіряльників

Нормативна база

 • ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
 • ККУ – Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.
 • КЗпП – Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.
 • Закон № 2464 – Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.
 • Закон № 877 – Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.
 • Закон № 108 – Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
 • Постанова № 1059 – постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 17.11.2010 р. № 1059.
 • Методика № 752 – Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 752.
 • Порядок № 233 – Порядок проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 р. № 233.

Для більшості роботодавців (підприємств не бюджетної сфери) ЄСВ встановлюється відповідно до класів професійного ризику виробництва з урахуванням видів їх економічної діяльності в межах від 36,76 % до 49,7 % (частина 5 ст. 8 Закону № 2464). А ще із зарплати працівника-непільговика утримується 3,6 % ЄСВ та 15 % (17 %) ПДФО. Інакше кажучи, максимальне податково-соціальне навантаження на заробітну плату може становити до 70 %. Окрім цього, держоргани постійно ведуть роботу щодо недопустимості виплати працівникам заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. Причому не завжди методами економічного характеру…

Державний нагляд (контроль)

Відповідно до частини 2 ст. 5 Закону № 877, орган державного нагляду (контролю) (далі – орган держнагляду) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

Державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища

Заходи державного нагляду (контролю) – планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій

Ст. 1 Закону № 877 (витяг)

З огляду на значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), поділяються на підприємства, які мають один із ступенів ризику: високий, середній та незначний.

А вже залежно від ступеня ризику орган держнагляду визначає періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). До речі, згідно з Методикою № 752, яка розроблена з метою забезпечення органами держнагляду єдиного підходу до розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, рекомендованою періодичністю проведення планових заходів держнагляду є:

 • для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, – не частіше одного разу на рік;
 • для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, – не частіше одного разу на три роки;
 • для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, – не частіше одного разу на п’ять років.

Самі критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабміном за поданням органу держнагляду.

На сьогодні більшістю постанов Кабміну визначено періодичність проведення планових заходів держнагляду для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, не частіше одного разу на п’ять років. Наприклад, розглянемо критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів держнагляду.

Додержання вимог законодавства про працю

Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю, є п’ять*:

1) наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

2) виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

3) невідповідність кількості працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг);

4) порушення вимог законодавства про працю;

5) наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати та показниками звітності, поданої до органів державної влади.

(* Наведені в додатку до Постанови № 1059.)

Звертаємо увагу, що розробники означених критеріїв акцентують увагу не тільки на додержанні суб’єктами господарювання платіжної дисципліни при оплаті праці, а й на чіткому виконанні ними вимог законодавства про працю. Довести наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати та показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання до органів державної влади, також можливо.

Справді, якщо суб’єкт господарювання не платить зарплату працівникам вчасно, порушує законодавство про працю, має не оформлених працівників (відповідно не доплачує ПДФО та ЄСВ), тобто не виконує чинні законодавчі акти, він обов’язково має підлягати державному нагляду та контролю.

А от другий та третій критерії, за якими суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, відносять до одного з трьох ступенів ризику, однозначно є сумнівними.

Нагадаємо, що КЗпП не забороняє встановлювати (нараховувати) працівникам мінімальну зарплату або ж зарплату, нижчу за неї (звісно, за певних встановлених на підприємстві умов занятості або ж норм праці). Тому при застосуванні другого критерію виникає певне протиріччя.

По-перше, суб’єктам господарювання пропонується не законодавчо визначена нижня межа оплати праці, за недодержання якої можна наразитися на планову перевірку. При встановленні цього критерію враховано такі вимоги ст. 3 Закону № 108:

 • мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників;
 • мінімальною заробітною платою є законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата праці.

Втім, не враховано, що згідно з тією таки ст. 3 Закону № 108, оплата праці не може провадитися нижче мінімальної зарплати, але тільки «за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт)». А вимогу ст. 97 КЗпП, за якою «форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно», до уваги не прийнято.

По-друге, проігноровано можливість виникнення кризових явищ в тій чи іншій сфері економіки, наявні особливості діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання. Наприклад, особливо на початку діяльності або ж за кризових умов розвитку економіки підприємству може бути вигідніше звільняти працівників, ніж тимчасово встановлювати їм мінімальну заробітну плату (або меншу зарплату при невиконанні працівником місячної або погодинної норми праці) та наражатися на заходи державного нагляду (контролю).

Такі явища, як сезонність, перевиробництво, простої тощо, за яких встановлення мінімальної заробітної праці на певний час для деяких працівників є вимушеним кроком задля збереження наявних кадрів суб’єкта господарювання, з наведеним критерієм несумісні.

Символічно, що четвертий критерій (порушення вимог законодавства про працю) відокремлено від другого. Адже сам факт виплати працівникам заробітної плати на рівні або нижче за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати не може вважатися порушенням вимог законодавства про працю.

Щодо третього критерію (невідповідності кількості працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг)), то він більшою мірою є суб’єктивним (його розрахунок не базується на законодавчо визначених нормативах чисельності працівників, а ті, що є, мають рекомендаційний характер) та прямо не пов’язаний з чинним законодавством про працю.

Відповідно до наведених п’яти критеріїв суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності відносяться до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього та незначного (таблиця 1).

Таблиця 1. Віднесення суб’єктів господарювання незалежно від форми власності до високого або середнього ступенів ризику
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику Чисельність працівників суб’єкта господарювання для запропонованого критерію Суб’єкти господарювання з
високим ступенем ризику середнім ступенем ризику
1 Немає Заборгованість із виплати заробітної плати більше 60 календарних днів Виплачують заробітну плату з порушенням строків виплати від 30 до 60 днів включно
2 До 50 осіб включно 60 % працівників і більше одержують заробітну плату на рівні або нижче за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати 45 % працівників і більше (але менше 60 %) одержують заробітну плату на рівні або нижче за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати
Від 51 до 250 осіб включно 45 % працівників і більше одержують заробітну плату на рівні або нижче за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати Більше 30 % працівників (але менше 45 % працівників) одержують заробітну плату на рівні або нижче за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати
251 та більше осіб 30 % працівників і більше одержують заробітну плату на рівні або нижче за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати Більше 15 % працівників (але менше 30 % працівників) одержують заробітну плату на рівні або нижче за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати
3 Немає Кількість найманих працівників недостатня для існуючого обсягу виробництва (виконання робіт, надання послуг)
4 Немає За результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено грубі порушення вимог законодавства про працю, що мають ознаки злочинів, передбачених ст. 172, 173 і 175* За результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено порушення вимог законодавства про працю, за якими посадові особи суб’єкта господарської діяльності притягалися до адміністративної відповідальності
5 Немає Розбіжності між фактичними показниками чисельності працівників і заробітної плати та показниками звітності, поданої до органів державної влади, становлять 10 % і більше Розбіжності між фактичними показниками чисельності працівників і заробітної плати та показниками звітності, поданої до органів державної влади, становлять більше 4 %, але менше 10 %
____________
* У ст. 172 «Грубе порушення законодавства про працю» ККУ передбачена відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю та, зокрема, відповідальність за ті ж самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда. В ст. 173 «Грубе порушення угоди про працю» ККУ встановлена відповідальність за грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства (установи, організації) незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, та зокрема, відповідальність за ті ж самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України. В ст. 175 «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» ККУ передбачена, зокрема, відповідальність за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства (установи або організації) незалежно від форми власності чи громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності.

Підприємства, не віднесені до суб’єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику, належать до тих, що мають незначний ступень ризику.

Як вже було сказано вище, планові перевірки суб’єктів господарювання, пов’язані з держнаглядом у сфері додержання вимог законодавства про працю, проводяться не частіше: одного разу на рік для суб’єктів з високим ступенем ризику, одного разу на два роки – із середнім ступенем ризику та одного разу на п’ять років з незначним ступенем ризику.

Додержання вимог законодавства щодо нарахування та сплати ЄСВ

На 01.01.2014 р. проведення Пенсійним фондом та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників ЄСВ регулювалося чинним Порядком № 233. У ньому було встановлено, що періодичність проведення планових перевірок визначається з урахуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності щодо нарахування, обчислення та сплати ЄСВ та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд, є порушення порядку:

 • нарахування ЄСВ;
 • сплати ЄСВ;
 • подання звітності органам Пенсійного фонду України.

Причому планові перевірки платників ЄСВ з високим ступенем ризику мали проводитися не частіше одного разу на рік, із середнім – не частіше одного разу на два роки, з незначним – не частіше одного разу на п’ять років.

Втім ще в грудні 2013 г. Пенсійний фонд оприлюднив на своєму офіційному сайті проект постанови Кабміну «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України». Його розроблено на виконання:

 • п. 2 Методики № 752, за яким критерії розробляються органом держнагляду у віднесеній до його відання сфері з урахуванням положень відповідних законів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, думки громадськості, та затверджуються Кабміном;
 • у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 р. № 406-VII, яким урегульовано питання щодо передачі функцій з адміністрування ЄСВ від Пенсійного фонду до Міндоходів.

Тому і передбачаються вже інші критерії, за якими оцінюється ступінь ризику. Так, за проектом, до критеріїв, за якими суб’єкт господарювання належить до одного з трьох ступенів ризику (високого, середнього та незначного), належить дотримання вимог законодавства щодо:

 • нарахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • формування та надання відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • подання звітності в органи Пенсійного фонду платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до встановленого ступеня ризику, планові перевірки суб’єктів господарювання тепер здійснюватимуться органами Пенсійного фонду з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику – не частіше разу на рік;
 • із середнім ступенем ризику – не частіше разу на три роки;
 • з незначним ступенем ризику – не частіше разу на п’ять років.

Оскільки функції з адміністрування ЄСВ передані Міндоходів, саме його органи вже мають право проводити перевірки на підприємствах (в установах і організаціях) та у фізичних осіб – підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки (п. 2 частини 1 ст. 13 Закону № 2464). Причому документальні та камеральні перевірки проводяться в порядку, встановленому ПКУ.

На закінчення як довідкову інформацію наводимо періодичність планових заходів державного нагляду (контролю) стосовно різних видів господарської діяльності (таблиця 2).

Таблиця 2. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності (чинні станом на 12.02.2014 р.)

з/п
Види господарської діяльності, щодо яких застосовуються критерії Постанова Кабміну Періодичність планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання з:
високим ступенем ризику середнім ступенем ризику незначним ступенем ризику
1 В галузі електроенергетики та сфері теплопостачання Від 22.02.2008 р. № 75 Не частіше ніж 2 або 3 рази на рік, а для деяких – не частіше ніж один раз на 3 роки Не частіше ніж один раз на 5 років, а для деяких – один раз на 7 років Один раз на 10 років
2 Для цілей визначення періодичні здійснення планових заходів держнагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Від 27.11.2013 р. № 976* Не частіше ніж один раз на рік Не частіше ніж один раз на 3 роки Не частіше ніж один раз на 5 років
3 Пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін Від 01.08.2013 р. № 533* -//- Не частіше ніж один раз на 2 роки -//-
4 пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів Від 17.12.2012 р. № 1207 -//- Не частіше ніж один раз на 3 роки -//-
5 З надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти Від 08.10.2012 р. № 911 -//- -//- -//-
6 З надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти Від 08.10.2012 р. № 910 -//- -//- -//-
7 У галузях криптографічного та технічного захисту інформації, що підлягає ліцензуванню Від 22.08.2012 р. № 791 -//- -//- -//-
8 У сфері техногенної та пожежної безпеки Від 29.02.2012 р. № 306 -//- -//- -//-
9 Для санітарного та епідемічного благополуччя населення Від 30.11.2011 р. № 1405* //- -//- -//-
10 Із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів Від 26.10.2011 р. № 1104 //- -//- -//-
11 З надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти Від 30.03.2011 р. № 311 -//- -//- -//-
12 Суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) Від 09.03.2011 р. № 233 -//- Не частіше ніж один раз на 2 роки -//-
13 Пов’язаної з використанням об’єктів права інтелектуальної власності Від 22.12.2010 р. № 1174 -//- Не частіше ніж один раз на 3 роки -//-
14 Суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю Від 17.11.2010 р. № 1059 -//- Не частіше ніж один раз на 2 роки -//-
15 З надання освітніх послуг у системі вищої освіти Від 02.03.2010 р. № 238 -//- Не частіше ніж один раз на 3 роки -//-
16 З торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин Від 24.02.2010 р. № 178 -//- -//- -//-
17 У сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) Від 03.02.2010 р. № 100 -//- -//- -//-
18 У сфері промислової безпеки та охорони праці Від 28.04.2009 р. № 413* -//- Не частіше ніж один раз на 2 роки -//-
19 Суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Від 03.06.2009 р. № 540 -//- -//- -//-
20 З випуску та проведення лотерей Від 02.04.2009 р. № 303 Не частіше ніж один раз на 2 роки Не частіше ніж один раз на 3 роки -//-
21 У сфері енергоефективності та енергозбереження Від 22.10.2008 р. № 935 Не частіше ніж один раз на рік -//- -//-
22 У сфері карантину рослин Від 30.10.2008 р. № 947 Не частіше ніж 2 рази на рік Не частіше ніж один раз на 2 роки -//-
23 В галузі рибного господарства Від 17.04.2013 р. № 276* Не частіше одного разу на рік Не частіше одного разу на 3 роки -//-
24 Пов’язаної з використанням та охороною земель, впливом на якісний стан земель та родючість ґрунтів Від 06.03.2013 р. № 191* -//- -//- -//-
Із зберігання зерна та продуктів його переробки
У сфері насінництва та розсадництва
Пов’язаної з експлуатацією, обов’язковим технічним контролем, ідентифікацією та реалізацією машин, підготовкою трактористів-машиністів
25 Пов’язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду Від 23.01.2013 р. № 31* Не частіше одного разу на 2 роки -//- -//-
26 Діяльність, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Від 10.10.2012 р. № 919 Не частіше одного разу на рік Не частіше одного разу на 2 роки -//-
27 Митного брокера Від 21.03.2012 р. № 219 -//- Не частіше одного разу на 3 роки -//-
28 З виробництва особливо небезпечних хімічних речовин** Від 26.10.2011 р. № 1100 Не частіше одного разу на 2 роки -//- -//-
29 Пов’язаної з використанням прав на сорти рослин Від 26.10.2011 р. № 1113 Не частіше одного разу на рік Не частіше одного разу на 2 роки -//-
30 У сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації Від 15.12.2010 р. № 1230 -//- Не частіше одного разу на 3 роки -//-
31 Охоронної діяльності Від 07.07.2010 р. № 565 -//- -//- -//-
32 Пов’язаної зі збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і використанням інформації, що складає кредитну історію Від 15.04.2009 р. № 353 -//- Не частіше одного разу на 2 роки -//-
33 В туристичній сфері Від 21.01.2009 р. № 25 -//- -//- -//-
34 У сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення Від 10.09.2008 р. № 843 -//- Не частіше одного разу на 3 роки -//-
35 У сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв’язку Від 09.04.2008 р. № 315 -//- -//-
36 Діяльності, пов’язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх складових частин Від 06.04.2011 р. № 351 Один раз на рік -//- -//-
37 Суб’єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів Від 03.12.2009 р. № 1288 -//- Один раз на 2 роки -//-
38 У сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів Від 27.12.2008 р. № 1139 -//- Один раз на 3 роки -//-
39 З дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, діяльності, пов’язаної з виробництвом таких металів і каміння, виготовленням виробів з них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею такими металами і камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них (окрім провадження господарської діяльності з їх видобутку) Від 16.10.2008 р. № 909 -//- -//- -//-
Пов’язаної з торгівлею ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння
40 У сфері автомобільного транспорту Від 03.09.2008 р. № 790 -//- -//- -//-
41 У галузі залізничного транспорту Від 17.04.2008 р. № 365 -//- Не рідше ніж один раз на 1,5 року Не рідше ніж один раз на 5 років, а для деяких – не частіше одного разу на 5 років
42 У житловій сфері Від 28.03.2012 р. № 259 -//- Не частіше ніж один раз на 2 роки Не частіше ніж один раз на 3 роки
43 Діяльності, пов’язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом Від 26.10.2011 р. № 1116 -//- -//- -//-
44 У сфері метрології Від 06.01.2010 р. № 9 -//- -//- -//-
45 У сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів Від 07.10.2009 р. № 1048 Не частіше ніж 2 рази на рік Не частіше ніж один раз на рік -//-
46 У сфері захисту рослин Від 27.12.2009 р. № 513 Не частіше ніж один раз на рік Не частіше ніж один раз на 2 роки -//-
47 Діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг) Від 27.12.2008 р. № 1164 -//- -//- -//-
48 Діяльності з впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів Від 27.10.2010 р. № 977 -//- -//- -//-
49 В галузі рибного господарства (визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) Від 14.10.2009 р. № 1126 -//- -//- -//-
50 В галузі морського і річкового транспорту Від 03.06.2009 р. № 548 -//- -//- -//-
51 Для навколишнього природного середовища Від 19.03.2008 р. № 212 -//- -//- -//-
52 З виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності Від 03.06.2009 р. № 546 -//- Один раз на 2 роки Один раз на 3 роки
53 У сфері виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Від 23.03.2011 р. № 292 -//- Не частіше одного разу на 1,5 року Не частіше одного разу на 2 роки
54 У сфері виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю Від 23.03.2011 р. № 290 -//- -//- -//-
55 Діяльність, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) Від 17.09.2008 р. № 835 Не частіше, ніж 2 рази на рік, а для деяких – один раз на рік Не частіше одного разу на рік -//-
56 У сфері питного водопостачання і водовідведення Від 14.01.2009 р. № 16 Не частіше 2 разів на рік -//- -//-
57 Діяльність, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду Від 24.09.2008 р. № 848 Не частіше 4 разів на рік Не частіше 2 разів на рік Один раз на рік
58 З розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі ними Від 15.12.2010 р. № 1137 Не частіше одного разу на рік
59 Діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Від 19.11.2008 р. № 1013 -//-
60 Діяльність, пов’язана з об’єктами культурної спадщини Від 21.01.2009 р. № 21 Не частіше 3 разів на рік Не частіше одного разу на 3 роки
61 У сфері фізичної культури і спорту Від 17.12.2008 р. № 1097 Не частіше ніж один раз на рік -//-
62 У сфері послуг електронного цифрового підпису Від 06.08.2008 р. № 699 Один раз на рік Один раз на 3 роки
____________
* У разі коли за результатами двох останніх планових перевірок не виявлено фактів порушення вимог законодавства, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 рази.
** Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню, затверджений постановою КМУ від 17.08.98 р. № 1287.

Євгеній Губа

Бухгалтер-експерт