Затверджено кваліфікаційні характеристики консультанта державної нотаріальної контори та консультанта державного нотаріального архіву

Дата публікації: 13.11.2018

Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження кваліфікаційних характеристик до посади консультанта державної нотаріальної контори та до посади консультанта державного нотаріального архіву» від 6 листопада 2018 року № 3462/5 затверджено:

 • Кваліфікаційну характеристику до посади консультанта державної нотаріальної контори;
 • Кваліфікаційну характеристику до посади консультанта державного нотаріального архіву.
 • Відповідно до наказу консультант державної нотаріальної контори має такі кваліфікаційні характеристики:

  Завдання та обов’язки. Надає консультації під час прийому фізичних осіб та представників юридичних осіб. Бере участь у складенні проектів правочинів, свідоцтв, інших документів із вчинення нотаріальних дій згідно з чинним законодавством та статистичних звітів; вносить записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, готує та надсилає запити для вчинення нотаріальних дій до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Забезпечує збереження та використання архівних документів тощо.

  Повинен знати: Конституцію України, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України «Про нотаріат», Закон України «Про запобігання корупції», інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно- правові акти, які мають відношення до виконання посадових обов’язків, правила етичної поведінки та вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, основні принципи роботи з організаційною технікою та відповідними програмними засобами. Повинен вільно володіти державною мовою.

  Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра спеціальності «Право» галузі знань «Право», без вимог до стажу роботи.

  Кваліфікаційна характеристика консультанта державного нотаріального архіву:

  Завдання та обов’язки. Надає консультації під час прийому фізичних осіб та представників юридичних осіб. Бере участь у підготовці дублікатів документів, що зберігаються в архіві, і статистичних звітів, створенні та вдосконаленні довідкового апарату до архівних документів, що зберігаються в архіві. Здійснює підготовку документів Національного архівного фонду та передачу документів, що знаходяться в архіві, і довідковий апарат до них на постійне зберігання до відповідного архіву . Дотримується нотаріальної таємниці, тощо

  Повинен знати: Конституцію України, Закон України «Про нотаріат», Закон України «Про запобігання корупції», інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, які мають відношення до виконання посадових обов’язків, правила етичної поведінки та вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, основні принципи роботи з організаційною технікою та відповідними програмними засобами. Повинен вільно володіти державною мовою.

  Кваліфікаційні вимоги. В

  ища освіта першого рівня за ступенем бакалавра спеціальності «Право» галузі знань «Право» або за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «Культура і мистецтво», без вимог до стажу роботи.

  Видання для кадровиків Журнали реєстрації