...
Реєструйся

Затверджено порядок використання бюджетних коштів для погашення заборгованості із зарплати працівникам вугледобувних підприємств


Кабмін постановою від 13.01.2016 № 1 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення оборотних коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2016.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є державні вугледобувні підприємства та господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, які зареєстровані і здійснюють діяльність на території, на якій органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження.

Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам на безповоротній основі.

Вугледобувні підприємства проводять інвентаризацію заборгованості із заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, яка утворилася на 1 січня 2016 (включаючи заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями за грудень 2015) і не погашена у день проведення інвентаризації.

Результати інвентаризації вугледобувні підприємства подають в Міненерговугілля, яке затверджує розподіл обсягу бюджетних асигнувань у розрізі вугледобувних підприємств і перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.