...
Реєструйся

Журнал реєстрації вхідної документації: які графи слід заповнювати


Головна мета реєстрації документів — це облік документів, контроль за їх виконанням і довідкова робота за документами на підприємстві. А відтак Журнал реєстрації вхідних документів (кореспонденції) стане в пригоді працівникам, які відповідають за діловодство на підприємстві: діловодам, секретарям, працівникам канцелярії, організаційного відділу та іншим відповідальним особам, які здійснюють реєстрацію вхідних документів.

У виданні визначено головні терміни, основні правила реєстрації вхідної кореспонденції на підприємстві; види документів, які:

  • слід реєструвати в окремих реєстраційних формах;
  • не підлягають реєстрації;
  • підлягають спеціальному обліку.

Також наведено докладні рекомендації щодо заповнення граф Журналу реєстрації вхідних документів (кореспонденції), подано його форму та зразок заповнення.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації