Зміни до Держбюджету—2014: на які наслідки чекати?


21 липня 2014 року Уряд вніс на розгляд до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», яким передбачається, зокрема:

  • зупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», передбачивши особливий порядок індексації грошових доходів населення, що визначається Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних видатків;
  • зупинення на необмежений термін застосування норм ст. 26 Закону України «Про відпустки» та ст. 32, 56, та 84 КЗпП України в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу;
  • надання права керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін;
  • здійснення керівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також керівниками інших бюджетних установ та підприємств, установ і організацій заходів щодо оптимізації штатної чисельності працівників, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах та ін.

«Цей законопроект може звузити або навіть заборонити використання норм трудового законодавства, які містяться в чинному законодавстві. Ці норми можуть дійсно бути обмежені, але лише за умови введення військового стану», — сказав Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Які ж шляхи виходу з кризи бачать профспілки? Як проінформували представників ЗМІ Голова ФПУ Григорій Осовий та заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, Федерація профспілок України бачить необхідність:

  • у запровадженні програми дій з метою створення умов для суттєвої активізації економіки та збереження й розвитку робочих місць, вітчизняного виробництва в цілому, як основного джерела наповнення Держбюбджету та захисту від безробіття;
  • у необхідності профспілкам боротися за мінімізацію негативних наслідків від економічної кризи та активно працювати над закладенням соціально прогресивного фундаменту нової посткризової економіки;
  • у формуванні «дорожньої карти» подолання зон дискримінації та несправедливості у сфері праці (на регіональному, галузевому і національному рівнях), щоб вона стала основою будь-яких переговорів і укладання угод між сторонами соціального діалогу, зокрема, при підписанні нової Генеральної угоди.

За інформацією ФПУ