Реєструйся

Зміст №11, 2011


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Приймаємо на сезонні роботи. Поетапні дії кадрової служби (Закінчення)
У статті йдеться про оплату праці сезонних працівників, виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, надання відпустки, якщо її тривалість повністю або частково перевищує строк трудового договору тощо.

Татарінов Олег
Оформлення трудових відносин між найманим працівником та фізичною особою — підприємцем. Праця неповнолітніх (Продовження)
Законодавством України передбачено додатковий захист трудових прав неповнолітніх, зокрема, забороняється залучати їх до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні, установлюється скорочена тривалість робочого часу, надається щорічна відпустка повної тривалості у перший рік роботи до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві.

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Ротань Володимир
Трудова функція працівника за проектом Трудового кодексу України
Автор аналізує положення проекту Трудового кодексу, які стосуються трудової функції працівника, а саме, як визначається трудова функція працівника порівняно з чинним КЗпП України.
Роботодавець використовує найману працю за плату, несе відповідні витрати, отже прагне максимально ефективно використати здатність працівників до праці і отримати певні потрібні для нього результати. Своєю чергою, і працівник прагне реалізувати у трудових відносинах трудовий творчий потенціал, розраховуючи на адекватну оплату праці. Разом з тим інтереси роботодавця і працівника не збігаються. Тому законодавець, прагнучи досягти балансу між інтересами робітника і працівника, встановлює правила для визначення трудової функції працівника. При цьому через трудову функцію працівника не лише визначається зміст його трудових обов’язків, а й здійснюється вплив на інтенсивність його праці.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Клименко Олександр
Робота на однакових посадах: порядок ознайомлення з посадовою інструкцією
На одну посаду приймають кілька працівників. Як діяти: усіх працівників ознайомити з однією посадовою інструкцією чи затвердити окрему інструкцію для кожного працівника? Де зберігати посадові інструкції? Чи треба робити копію інструкції з підписами всіх працівників окремо для кожної особової справи?

Носіков Олександр
Професійні назви робіт у сфері автосервісу
Як відомо, записи у трудових книжках працівників про назви робіт мають відповідати Класифікатору професій. Який же запис зробити в трудовій книжці працівника, якщо в КП нема потрібної назви роботи?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Максимчук Володимир
Про зарахування пільгового стажу та відшкодування підприємствами видатків Пенсійного фонду України на виплату й доставку пільгових пенсій
Працівникові нараховано пенсію за Списком № 1 за роботу на попередньому підприємстві. За новим місцем роботи він отримує вищу заробітну плату. Після перерахунку пенсії її розмір значно збільшився. Чи має підприємство відшкодовувати витрати Пенсійного фонду України на виплату й доставку пенсії такому працівникові?

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Рішення Верховного Суду України «Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення компенсації за невикористані щорічні відпустки» від 8 червня 2011 року
 •  
 • Ухвала Верховного Суду України «Про стягнення заборгованості із заробітної плати за час простою» від 13 липня 2011 року

БАНК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Апаратник хімводоочищення

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Кравцов Сергій
Термінологія у кадровій роботі: що треба знати кадровикові
Чи правильно використовуються ті чи інші дефініції (терміни і їх тлумачення) у кадровій роботі? Чи можуть поняття «кваліфікація» і «спеціалізація» або «назва посади» і «назва професії» стати каменем спотикання? Такі загальні та часто вживані дефініції, як «професійна назва роботи», «професія», «заняття», «робоче місце», «посада», «кваліфікація», «спеціальність», «спеціалізація», «оплата та умови праці», «заробітна плата», «посадова та робоча інструкція», «кваліфікаційна характеристика», «тарифно-кваліфікаційна характеристика», «класифікація», «систематизація», «наказ», «доручення», «матеріальна відповідальність», «кадрова політика», «працівник», «робітник» тощо мають певні відмінності й схожість. Крім того, кожна з них має як нормативно-правову основу тлумачення, так і довільність визначення, підтвердження чого наведено у пропонованій роботі.

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Реквізити службових документів
Реквізит службового документа — це інформація, зафіксована в документі для його ідентифікації, організації обігу і (або) надання йому юридичної сили. Для того щоб забезпечити юридичну силу службового документа, потрібна наявність обов’язкових для відповідного виду документа реквізитів. Серед установлених стандартом реквізитів є такі, що мають оформлятися в усіх без винятку документах, це такі реквізити, як реквізит 21 «Текст документа» і реквізит 23 «Підпис», а також реквізит 07 «Назва організації» і реквізит 11 «Дата документа». А такий реквізит, як «Назва виду документа» оформляють в усіх документах, крім листів. Наявність у документі інших реквізитів залежить від виду цього документа, а також від статусу та рівня підпорядкованості організації. У статті пропонуємо розглянути докладно кожний з реквізитів.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Працівниця працювала на посаді держслужбовця з 1990 року. З прийняттям Закону України «Про державну службу» їй автоматично присвоювали ранги, вона приймала присягу. За весь час роботи в органах місцевого самоврядування участі в конкурсі не брала, оскільки не мала освіти, відповідно статусу посадової особи місцевого самоврядування не набула, а з 1 квітня 2004 року переведена з посади інспектора — спеціаліста з кадрових питань управління кадрів на посаду спеціаліста 1 категорії відділу кадрів апарату виконкому міської ради з кадрового резерву (у заяві про переведення не зазначено переведення з кадрового резерву, розпорядження про зарахування до кадрового резерву нема). Що робити кадровій службі, коли грошову винагороду за безперервну працю виплачено неправомірно і зроблено запис у трудовій книжці у графі «Заохочення»?
 •  
 • Яка тривалість щорічної відпустки практичного психолога, що працює в закладах охорони здоров’я?
 •  
 • Чи зараховується до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров’я, період роботи лікарем у Росії починаючи з 1991 року?
 •  
 • У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» відсутня назва посади «Лікар-реабілітолог», а наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» для центрів медико-соціальної експертизи передбачено посаду «Спеціаліст з медико-соціальної реабілітації (лікар)». Відомо, що таку посаду можуть обіймати лікарі різних спеціальностей (хірургічного й терапевтичного профілю). Як нарахувати заробітну плату лікарю-терапевту, який має вищу категорію за спеціальністю «Терапія» і працює за сумісництвом на посаді лікаря-офтальмолога (значилась як лікар-реабілітолог)? Чи законним було прийняття на цю посаду лікаря-терапевта? Якщо ні, як мають діяти в такій ситуації працівник кадрової служби й бухгалтер?
 •  
 • Чи зобов’язаний працівник кадрової служби розробляти й затверджувати штатні нормативи (штатний розпис) та чи існує документ, який регламентує розроблення штатного розпису відділом кадрів або бухгалтерією?
 •  
 • Як правильно назвати посаду працівника згідно з Класифікатором професій, який:    
  1. Заливає льодовий каток, очищує, вирівнює, підготовлює льодову поверхню катка, працює на льодоприбиральному комбайні (механізмі), стежить за належним прибиранням льоду та роботою механізму (комбайна) — заряджання акумуляторів, їх чищення тощо?  
  2. Стежить за роботою холодильної установки (чилера) льодового катка, виставляє потрібну температуру на комп’ютері, стежить за температурою льоду, щоб не танув і не переохоло­джувався, а також за роботою повітряного кондиціонера (уся робота працівника автоматизована). При несправностях викликає персонал, який проводить технічне обслуговування обладнання (фірма, яка постачала це обладнання)?         
  3. Видає ковзани й стежить за їх станом тощо?
 •  
 • Чи можна донорові використати окремо по одному дню відпочинку, якщо йому належить, скажімо, два дні, чи обов’язково приєднувати їх до відпустки? Протягом якого часу слід використати таку відпустку? Якщо кров здавали в неробочий день (тобто змінний характер роботи), чи приєднується цей день до відпустки?
 •  
 • Працівника прийняли на ставку інструктора лікувально-фізкультурного кабінету і на 0,5 ставки вихователя в дитячому садку. Щорічна основна відпустка інструктора ЛФК — 24 календарних дні, а вихователя — 42 календарних дні. Якої тривалості відпустка має бути у працівника?
 •  
 • Як можна скоротити робочий день у п’ятницю на одну годину (при 40-годинному робочому тижні), щоб це не відбилося на заробітній платі?
 •  
 • Щорічна відпустка агломератнику надається з 1 вересня 2008 року за період роботи з 1 січня до 31 грудня 2008 року (відпустка надається не за перший рік роботи). При цьому працівник за період січень — липень відпрацював повні робочі зміни. Загальна тривалість щорічної відпустки агломератника — 42 календарних дні, з них основна відпустка — 28 календарних днів (24 + 4 для промислово-виробничого персоналу металургійної промисловості), додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць — 14 календарних днів.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Клименко Олександр
Менеджер чи фахівець: як правильно назвати посаду?
Не всі назви посад менеджерів, які застосовуються на практиці, передбачено у КП, а багато з тих менеджерських посад, які містяться у КП, застосовуються неправильно. Автор на конкретних прикладах розглядає, яких працівників можна назвати менеджерами.

КЛУБ КАДРОВИКА

Поєднати відпочинок і роботу можна!

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Указ Президента України «Питання управління державною службою в Україні» від 18 липня 2011 року № 769/2011
 • Галузева угода гірничо-металургійного комплексу України на 2011–2012 роки Міністерства праці та соціальної політики України від 28 липня 2011 року № 40

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ШПАРГАЛКА НА КОЖЕН ДЕНЬ