Реєструйся

Зміст №12, 2011


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Лось Володимир
Припинення юридичної особи і дії працівників кадрової служби
Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого суб’єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання.
І тут у кадровика починається «гаряча пора»: як перевести працівників в іншу організацію, чи можна звільнити неповнолітнього, що робити із жінками, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми, котрим не виповнилося три роки, хто і які записи має вносити до трудової книжки? І що робити з кадровою документацією?

ТАКОГО МАТЕРІАЛУ ЩЕ НЕ БУЛО У ЖОДНОМУ ВИДАННІ!
Структуровано, найбільш повно, поетапно схема дій кадрової служби, якщо відбулася:

  • РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ
   ПРИЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА «А» ДО ПІДПРИЄМСТВА «Б»

 

  • РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ
   ВИДІЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА «А» З ПІДПРИЄМСТВА «Б»

 

 • ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Рожнов Віктор
Штатний розпис. Складення, затвердження, внесення змін, застосування
Наприкінці поточного року кадрова служба зазвичай затверджує штатний розпис працівників на наступний рік. У статті розглядаються питання складання штатного розпису, процедури його затвердження, внесення протягом року змін до штатного розпису та ін. Наводяться зразки наказів:
про затвердження штатного розпису на календарний рік;
про затвердження штатного розпису у зв’язку із змінами структури підприємства;
про внесення змін до штатного розпису у зв’язку з виробничою потребою;
про внесення змін до штатного розпису у зв’язку з невідповідністю назви посади;
про внесення змін до штатного розпису у зв’язку із скороченням штату працівників.
Крім того, для кадровиків будуть цікавими зразок штатно-посадової книги і рекомендації щодо її ведення.

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Сеник Інеса
Державні статистичні спостереження з праці у 2012 році
Респондентами державних статистичних спостережень зі статистики праці є юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, які розташовуються на території України або за її межами.
Формування сукупності респондентів для обстежень відбувається на державному рівні (у Державній службі статистики України) на підставі даних ЄДРПОУ та інформації з державних статистичних спостережень.
Сукупність респондентів для поточних обстежень з праці (форми № 6-ПВ, № 1-ПВ місячна та квартальна) формується із застосуванням комбінованого підходу. Підприємства, установи, організації та їхні відокремлені підрозділи із середньою кількістю працівників (у т. ч. позаштатних) 50 і більше осіб підлягають обстеженню на суцільній основі, а підприємства з кількістю працівників від 10 до 49 осіб (малі підприємства) — із застосуванням вибіркового методу (вибірки). З останніх до вибірки потрапляє майже кожне десяте підприємство.
З 2012 року розпочинається новий цикл державних статистичних спостережень. Які форми звітності подаватимуть у 2011 і 2012 роках кадрові служби, яких змін вони зазнали, хто має подавати звіти і в якому порядку — тема матеріалу…

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Бойко Микола
Заміщення тимчасово відсутнього працівника: варіанти і поетапні дії
Одна з рубрик журналу — «Актуальна консультація» — серед найпопулярніших у читачів, адже там можна отримати відповідь на злободенне питання. Ось і цього разу читач запитує: «Яким має бути текст наказу у разі, коли на працівника покладають тимчасово виконувати обов’язки (увільнивши від виконання його основних обов’язків) керівника цього ж відділу на період перебування його у відпустці для догляду за дитиною до виповнення їй трьох років? Чи треба і які записи робити у трудовій книжці? Чи повинен працівник писати якусь заяву? Що ставити у табелі обліку використання робочого часу?Чи може працівниця після виходу керівника відділу із соціальної відпустки повернутися на свою посаду?»
Автор матеріалу наводить поетапний алгоритм дій кадрової служби у вказаній ситуації. Крім того читачі журналу можуть скористатися зразками наказів про покладення виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника і про звільнення від цих обов’язків у разі виходу на роботу із соціальної відпустки керівника відділу.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про визнання актів форми НПВ і форми Н-5 недійсними та зобов’язання видати акт форми Н-1» від 18 травня 2011 року № 6-452св11

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Кравцов Сергій
Що робити, якщо при прийнятті на роботу не вказано розряду?
На підприємстві є посада «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» без зазначення розрядів. Чи обов’язково вказувати розряд? Якщо обов’язково, то як присвоїти працівникові відповідний розряд? Як має вчинити роботодавець, якщо в ході приведення кадрової документації у відповідність до норм трудового законодавства виявляється, що працівник не має потрібного розряду та/або групи допуску з електробезпеки для виконання покладених на нього завдань?

ПОДІЯ

Ювілей людини, закоханої в науку
Сергій Мельник з перших днів виходу у світ журналу «Довідник кадровика» плідно співпрацює з редакцією, надає консультації з питань потреб ринку праці, професійної кваліфікації, формування посадових інструкцій, є автором кількох спеціалізованих видань.

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Реквізити службових документів (Закінчення)
У попередньому номері розглянуто вимоги до реквізитів 1–16, установлених Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163–2003), які рекомендується використовувати при оформленні організаційно-розпорядчих документів. На завершення теми пропонуємо ознайомитися з правилами оформлення і розташування реквізитів 17–32.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Відповідно до Положення про Запорізьке обласне виробниче управління меліорації і водного господарства облводгосп є уповноваженою бюджетною організацією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів — Державного агентства водних ресурсів України. Чи належать посадові особи Запорізького облводгоспу до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, перелічених у статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»? Якщо так, то до якої категорії? Чи поширюється дія пункту 3 частини 1 статті 9 зазначеного вище Закону на працівників, які працюють у структурних підрозділах, розташованих у сільській місцевості, якщо юридична особа розташована в місті?
 • Як має діяти адміністрація та кадрова служба підприємства в разі відмови працівника від надання згоди на збирання й обробку персональних даних:           
  1. Якщо працівника прийнято на роботу у 2011 році?    
  2. Якщо працівника прийнято на роботу в період до 1 січня 2011 року?        
  3. Якщо працівник, який працює на підприємстві станом на 1 січня 2011 року, заявляє вимогу знищити свої персональні дані та заперечує проти їх обробки?
 • Працівника навчального закладу у 2002 році було звільнено з посади старшого викладача кафедри у зв’язку з виходом на пенсію (ст. 38 КЗпП). Грошова допомога у розмірі шести посадових окладів згідно зі статтею 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» йому не виплачувалася. У 2002 році працівника знову прийняли до інституту на посаду старшого викладача кафедри за контрактом, з якої він звільняється раніше встановленого контрактом строку. При цьому вимагає звільнити його у зв’язку з виходом на пенсію та виплатити грошову допомогу в розмірі шести посадових окладів. Чи можна працівника двічі звільняти з посади у зв’язку з виходом на пенсію і чи має він право на виплату відповідної грошової допомоги?
 • Чи зараховується стаж роботи сестрі медичній для виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров’я на посаді медичної сестри з масажу в районі Крайньої Півночі (Росія) в лікувальному центрі на шахті?
 • При поліклініці функціонують бюджетні й госпрозрахункові відділення. У колективному договорі передбачено внутрішнє сумісництво на 0, 25 ставки, про що щороку на період з 1 січня до 31 грудня видається наказ на підставі заяв працівників.     
  1. Чи вправі адміністрація поліклініки щороку вимагати заяви на новий календарний рік для дозволу на роботу за сумісництвом? Як формулювати текст наказу: «на продовження роботи» чи «на новий строковий трудовий договір»?         
  2. Чи має право адміністрація внести в колективний договір рішення загальних зборів трудового колективу про надання додаткової відпустки внутрішнім сумісникам за роботу на 0,25 ставки у госпрозрахунковому відділенні у межах фонду заробітної плати? Чи не буде це порушенням пункту 7 статті 9 Закону «Про відпустки»?

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Лаврухіна Наталія
Пенсійне забезпечення наукових працівників та грошова допомога при виході на пенсію
Питання пенсійного забезпечення та соціального захисту наукових працівників регулюються законодавством, ним же передбачено призначення науковим працівникам пенсій за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника. До Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», за яким призначаються пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам, внесено зміни Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 червня 2011 року № 3668-VІ, які набули чинності 1 жовтня 2011 року. Як тепер обчислюються пенсії і визначається заробітна плата для обчислення пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам, який науковий стаж дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію, як відбувається перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи за строковим трудовим договором (контрактом), який порядок виплати пенсії пенсіонерам, які працюють, які документи потрібні для призначення (перерахунку) пенсії — про ці та інші питання читайте у матеріалі.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 8 вересня 2011 року № 3720-VI
 • «Галузева угода між Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011–2013 роки» від 1 грудня 2010 року

ШПАРГАЛКА НА КОЖЕН ДЕНЬ

З 1 грудня 2011 року змінено розмір прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати.