Реєструйся

Звільнення з підстав, передбачених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП)


Пропонуємо розглянути зразок наказу та запису до трудової книжки про звільнення працівника з підстав, передбачених контрактом.

Зразок тексту наказу

ЗВІЛЬНИТИ:
ШИМАНОВСЬКОГО Сергія Максимовича, директора Ніжинської філії № 3,
04 лютого 2019 року з підстав, передбачених контрактом (за розголошення комерційної таємниці, підп. 6.3 п. 6 контракту), п. 8 ст. 36 КЗпП України.
Підстава: контракт від 01.02.2019 № 2.

Зразок запису в трудовій книжці

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

№ 
запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

 

число

місяць

рік

1

 

2

 

3

4

 

 

 

 

(Попередні записи)

 

15

04

02

2019

Звільнений з підстав, передбачених контрактом, п. 8 ст. 36 КЗпП України

Наказ

від 04.02.2019

№ 11-П

 

 

 

 

Інспектор з кадрів Вільна Л. А. Вільна

ПЕЧАТКА

 

 

Трудовий договір на підставі пункту 8 статті 36 КЗпП припиняється за наявності умов, визначених сторонами в контракті для його розірвання.
Оскільки на працівників, з якими укладено контракт, поширюється законодавство про працю, що регулює відносини згідно з трудовим договором, за винятком, установленим для цієї форми трудового договору, їх трудовий договір може бути припинено й з інших підстав, передбачених законодавством (ст. 36, 39–41 КЗпП) (п. 13 Постанови № 9).

Вашій увазі був представлений один зі зразків кейсу «Вносимо до трудовоі книжки запис про звільнення» у додатку до журналу «КАДРОВИК.UA» № 5.