...
Реєструйся

28 КВІТНЯ — ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ


За рекомендацією Міжнародної організації праці
у 2010 році захід проводиться під девізом
«Управління ризиками та профілактика у сфері праці в нових умовах»


ЗВЕРНЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ З ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ЗАХОДІВ З НАГОДИ
ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців та профспілкових організацій, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ, організацій України.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Світова фінансова криза, яка продовжується і дотепер, без сумніву, негативно вплинула на процес трудової діяльності в Україні.

У зв’язку з тим, що скорочуються витрати на охорону праці і промислову безпеку, збільшується ймовірність виникнення нещасних випадків та аварій на виробництві, профзахворювань, смертей і погіршення стану здоров’я працюючих.

Скорочення витрат на заходи з охорони праці обмежує можливості у створенні належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах та в установах. Але за принципом бумеранга це, в свою чергу, призводить до збільшення прямих і непрямих витрат на подолання наслідків аварій на виробництві, медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих.

За оцінкою Міжнародної організації праці (МОП), до кризи річний світовий приріст ВВП становив 4,3 % за рік, а втрати від аварій та нещасних випадків — 4 %, тобто майже весь економічний приріст країн у глобальному вимірі витрачався.

В Україні першочерговим завданням має бути визначено запобігання ризику виникнення нещасного випадку або аварії на виробництві, а не їх ліквідація.

Зараз необхідно збільшити тристоронні зусилля державних установ та соціальних партнерів, спрямовані на покращення стану охорони праці на виробництві і забезпечення дотримання норм безпеки праці. Є очевидним, що повністю усунути ризики під час трудової діяльності, особливо на виробництві не вдається, проте зменшити їх за рахунок проведення профілактичних заходів реально і необхідно.
Останніми роками в Україні спостерігається зниження рівня виробничого травматизму. Так, у 2009 році кількість травмованих на 100 тис. працівників становила 86 осіб проти 102 у 2008 році (зменшення на 15,7 %); у т. ч. випадків зі смертельними наслідками у 2009 році — 4,7 проти 6,4 у 2008 року (зменшення на 26,6 %). Однак рівень ризику загибелі або травмування працівників на підприємствах України залишається вищим, ніж у розвинених країнах світу.

Наше спільне завдання не допустити росту травматизму і стабілізувати тенденцію до зниження його рівня, не зважаючи на будь-які зміни економічної ситуації в країні.

Задля привернення уваги суспільства і влади до проблеми охорони праці 28 квітня в Україні відзначається День охорони праці згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006. Цей день в Україні збігається із Всесвітнім днем охорони праці, який за рекомендацією МОП пройде у 2010 році під девізом «Управління ризиками та профілактика у сфері праці в нових умовах».
Кожна людина, яка працює на виробництві, підпадає під певні ризики, починаючи від найбільш небезпечних секторів економіки, якими в Україні є, наприклад, видобуток вугілля або будівництво, і закінчуючи відносно безпечною сферою послуг.

Загибель працівника — це і горе рідних, і втрата для суспільства в цілому. Тому необхідно привернути увагу суспільства, працівників до власної безпеки на виробництві та створити умови для поступового формування культури безпеки та профілактики.

Актуальним завданням у сфері охорони праці та промислової безпеки в Україні сьогодні є управління ризиками виникнення нещасних випадків та аварій на виробництві і їх профілактика. Це є обов’язковими складовими системи управління охороною праці на підприємстві. Оцінка ризиків, як і управління ними, має стати безперервним процесом.

Підтримуючи рекомендації МОП, Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці ухвалив рішення щодо проведення в Україні з 22 по 28 квітня 2010 року Тижня охорони праці. Головною метою заходів Тижня є привернення уваги кожного роботодавця і працівника до усунення або досягнення мінімально можливого (допустимого) рівня виробничих ризиків шляхом профілактики травматизму і професійних захворювань, формування свідомого ставлення суспільства до культури безпеки праці.

У рамках Тижня охорони праці передбачається провести на національному, галузевому, регіональному, виробничому рівнях семінари, конференції, виставки, круглі столи, теле- та радіоінтерв’ю, дискусії, організувати відвідання підприємств з метою поширення передового досвіду, надання допомоги в досягненні належного стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, захисту прав та інтересів потерпілих на виробництві працівників.

Організаційний комітет звертається до всіх керівників і працівників підприємств, установ, організацій різних форм власності, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, профспілкових організацій, об’єднань роботодавців, засобів масової інформації із закликом об’єднати зусилля для забезпечення на кожному підприємстві, у виробничому підрозділі, на робочому місці належних, здорових і безпечних умов праці, постійного контролю та запобігання виникнення виробничих ризиків.

Організаційний комітет закликає активно долучитися до роботи та провести з 22 по 28 квітня 2010 року Тиждень охорони праці на кожному підприємстві, в установі, організації, в тому числі на об’єктах малого і середнього бізнесу. Звернути особливу увагу на ризики, що існують на виробництві, та вжити додаткових заходів щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, підвищення рівня безпеки та покращення умов праці, щоб девізом сьогодення стало запобігання виробничим ризикам, а не ліквідація наслідків аварій.

Вшановуючи пам’ять працівників, які загинули на виробництві, віднайти можливості для надання сім’ям потерпілих, інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійних захворювань допомоги для вирішення матеріальних, соціально-побутових питань, тощо.

Організаційний комітет звертається до представників засобів масової інформації з пропозицією забезпечити всебічне висвітлення заходів, що відбуватимуться в Україні у рамках Тижня охорони праці.

Організаційний комітет