Реєструйся

Аудиторська палата України роз’яснила, як застосовувати терміни “професійний бухгалтер” та “професійний бухгалтер — практик”


Аудиторська палата України своїм рішенням від 27 вересня 2012 року № 257/15 затвердило роз’яснення
про застосування термінів “професійний бухгалтер” та “професійний бухгалтер — практик” Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Згідно з цим роз’ясненням при застосуванні Кодексу етики та Міжнародних стандартів аудиту терміни “професійний бухгалтер” та “професійний бухгалтер — практик” вживати у такому значенні:

– термін “професійний бухгалтер” застосовувати до осіб, які працюють у сферах, пов’язаних з бухгалтерським обліком, аудитом, фінансами та оподаткуванням, та мають відповідну підтверджену кваліфікацію;

– термін “професійний бухгалтер — практик” застосовувати до аудиторів, які працюють в аудиторських фірмах або надають професійні аудиторські послуги як фізичні особи — підприємці.