Реєструйся

Про затвердження роз’яснення щодо застосування термінів “професійний бухгалтер” та “професійний бухгалтер – практик” Кодексу етики професійних бухгалтерів


АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 вересня 2012 року N 257/15

Про затвердження роз’яснення щодо застосування термінівпрофесійний бухгалтер” та “професійний бухгалтер – практик” Кодексу етики професійних бухгалтерів

Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльністьвід 22.04.93 р. N 3125-XII та Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 21.06.2007 р. N 180, з метою удосконалення термінологічного апарату, який застосовується в чинних в Україні стандартах аудиту та етики, Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити роз’ясненняЩодо застосування термінівпрофесійний бухгалтер” та “професійний бухгалтер – практик” Кодексу етики професійних бухгалтерів” (додається).

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
27.09.2012 N 257/15

 

 

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ
про застосування термінівпрофесійний бухгалтер” та “професійний бухгалтер – практик” Кодексу етики професійних бухгалтерів

У зв’язку з надходженням від аудиторів до Аудиторської палати України звернень щодо застосування термінупрофесійний бухгалтер” та враховуючи актуальність цього питання, Аудиторська палата України (даліАПУ) роз’яснює наступне.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про аудиторську діяльність” при здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту. Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. Затвердження стандартів аудиту є виключним правом АПУ. Стандарти аудиту є обов’язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами господарювання.

На сьогодні в Україні обов’язковими для дотримання є Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, затверджений рішенням АПУ від 30.11.2006 р. N 168/7 (далі – Кодекс етики), та Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, затверджені рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011 р. N 229/7 (даліМіжнародні стандарти аудиту).

При застосуванні Кодексу етики та Міжнародних стандартів аудиту термінипрофесійний бухгалтер” та “професійний бухгалтер – практик” вживати у наступному значенні:

термінпрофесійний бухгалтер” застосовувати до осіб, які працюють у сферах, пов’язаних з бухгалтерським обліком, аудитом, фінансами та оподаткуванням, та мають відповідну підтверджену кваліфікацію;

термінпрофесійний бухгалтер – практик” застосовувати до аудиторів, які працюють в аудиторських фірмах або надають професійні аудиторські послуги як фізичні особи – підприємці.

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...