Чи має право на допомогу по безробіттю працівник, який звільнився з роботи за власним бажанням без поважної причини?


Так, має.

 

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника на підставі статті 38 КЗпП є звільненням за власним бажанням. Працівник може звільнитися за цією підставою як з поважних, так і без поважних причин.

Якщо трудовий договір укладено на невизначений строк, працівник має право у будь-який час розірвати його без поважних причин, письмово попередивши роботодавця про звільнення за 2 тижні.

Водночас частиною першою статті 38 КЗпП визначено поважні причини, за наявності яких роботодавець зобов’язаний звільнити працівника у строк, про який він просить у своїй заяві. Це, зокрема, переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у певній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також інші поважні причини.

Звільнення з поважних причин дає право працівникові звернутися до центру зайнятості для отримання допомоги по безробіттю з 8-го дня після його реєстрації в установленому порядку як безробітного (ч. 3 ст. 22 Закону України від 2 березня 2000 року №  1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; далі — Закон № 1533), а особа, яка звільнилася з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, отримає допомогу лише з 91-го календарного дня після набуття статусу безробітного (ч. 4 ст. 23 Закону № 1533).

Отже, у разі звільнення працівника з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин він матиме право на допомогу по безробіттю з 91-го календарного дня, тобто через 3 місяці.


Автор Галина Білоткач,
експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Чи треба погоджувати наказ про призупинення дії трудового договору на державному або приватному підприємстві з військовою адміністрацією: відповідь від Держпраці
Ні, погодження з військовою адміністрацією здійснюється тільки в разі призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів й ...
Держпраці відповідає, чи може роботодавець оскаржити припис про усунення порушень законодавства про працю при призупиненні дії трудового договору
Так, може. Припис про усунення виявлених порушень при призупиненні дії трудового договору може бути оскаржений роботодавцем до суду протягом 10 ...
Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...