Чи зараховується до стажу, що дає право державному службовцеві на додаткову відпустку, період проходження військової служби в особливий період?


Ні, не зараховується.

 

Пунктом 4 Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 270, передбачено, що додаткова відпустка, яка надається державним службовцям (ч. 1 ст. 58 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»), належить до щорічних відпусток. Міністерство соціальної політики України в листі від 16 листопада 2016 року № 691/13/116-16 роз’яснює, що така відпустка надається як компенсація за виконання посадових обов’язків протягом відпрацьованого періоду часу.

Відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Таким чином, оскільки державний службовець під час проходження військової служби не виконував своїх посадових обов’язків, він не має права на додаткову відпустку. Зазначений період зараховується лише до стажу державної служби.


Автор Галина Білоткач,
експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA»
Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень