Реєструйся

Чи може приватний підприємець сам зняти з реєстрації трудовий договір з найманим працівником?


Приватний підприємець, який використовує працю найманих працівників, підкоряється всім вимогам КЗпП, оскільки є роботодавцем.

Згідно з п. 4 ст. 40 КЗпП прогул, в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, без поважних на те причин є підставою для звільнення працівника з ініціативи роботодавця.

Звільнення з ініціативи роботодавця оформляється наказом, виданим на підставі документів, що підтверджують правомірність такої дії. Зверніть увагу: роботодавець повинен мати докази того, що працівник дійсно був відсутній на робочому місці (див. роз’яснення Мін’юсту від 01.02.2011 р. «Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або вповноваженого ним органу»). При цьому заяви чи згоди працівника на звільнення не вимагається.

Укладення та розірвання трудового договору між приватним підприємцем і найманим працівником підлягає обов’язковій реєстрації в центрі зайнятості. Вимоги до такої реєстрації викладені в Порядку № 260.

Згідно з п. 9 даного Порядку, якщо трудовий договір розривається без найманого працівника на підставах, передбачених КЗпП (в тому числі і на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП), приватний підприємець повинен надати в службу зайнятості наступні документи:

  • ·  примірник трудового договору;
  • ·  заяву про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення працівника і підстав для розірвання договору;
  • · копію документа, що підтверджує відправлення працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір. Таке повідомлення необхідно відправити рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо ж лист неможливо вручити працівникові, до служби зайнятості подаються копії документів, що підтверджують даний факт;
  • · копію документа, що підтверджує проведення розрахунків з працівником, або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

Трудовий договір знімається з реєстрації протягом трьох робочих днів з дати одержання зазначених документів. Про зняття з реєстрації трудового договору посадовою особою служби зайнятості робляться відповідні записи в Книзі реєстрації трудових договорів і на кожному примірнику трудового договору. Такий запис дає право фізособі-підприємцю вносити запис про звільнення в трудову книжку

Джерело: https://www.ligazakon.ua/