Чи можна перевести працівника на легшу роботу за його бажанням та як це оформити?


До мене звернулася начальник відділу збуту з проханням перевести її на посаду менеджера із збуту. У зв’язку з тим, що працівниця досягла пенсійного віку, виходить на пенсію, вона хоче поступитися місцем молодим спеціалістам, щоб зняти з себе тягар відповідальності і спокійно працювати на посаді менеджера із збуту і з меншим окладом. На цьому вона сама наполягає. Не буде мною допущено помилку, якщо я буду її переводити на нижчу посаду і з нижчим окладом керуючись статтею 32 КЗпП (за бажанням та заявою працівниці)?

Помилки не буде.

Переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, яка не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором (п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9).

У разі переведення на іншу постійну роботу в межах підприємства змінюються функції працівника. Таке переведення передбачає зміну істотних умов трудового договору, тому потребує згоди працівника. За згодою працівника його можна перевести на іншу (в т. ч. нижчу) посаду (частина перша ст. 32 Кодексу законів про працю, далі — КЗпП).

Ініціювати переведення може як працівник, так і роботодавець. Якщо переведення ініціює працівник, він подає роботодавцеві відповідну заяву.

Переведення допускається лише після досягнення згоди між працівником і роботодавцем.

Зверніть увагу!

  1. Робота за посадою (професією), на яку переводять працівника, не має бути протипоказана йому за станом здоров’я.
  2. При переведенні на інше робоче місце (посаду) випробування не встановлюється.
  3. У разі переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів із дня переведення (частина перша ст. 114 КЗпП). Пунктом 18 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 року № 13 визначено, що зазначене положення статті 114 КЗпП застосовується, якщо інше не передбачено законодавством, і в тому разі, коли переведення мало місце з ініціативи самого працівника.

У разі досягнення згоди щодо переведення між працівником і роботодавцем видається наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу.
 

ТОВ «Троянда»

НАКАЗ

                                                                                                                                                                      15.10.2019                                                             м. Київ                                                                № 65-П

Про переведення
Василенко Р. П.

Відповідно до частини першої статті 32 КЗпП України та частини першої статті 114 КЗпП

ПЕРЕВЕСТИ:
ВАСИЛЕНКО Раїсу Петрівну, начальника відділу збуту, за її згодою на посаду менеджера із збуту постійно з 15 жовтня 2019 року з посадовим окладом 5 000 грн на місяць зі збереженням середнього заробітку за попередньою посадою протягом двох тижнів з дня переведення.

Підстава: заява Василенко Р. П.

Директор                                                                    Назаренко                                             І. І. Назаренко

З наказом ознайомлена
Василенко        Р. П. Василенко
15.10.2019

До трудової книжки вноситься лише факт переведення на постійну роботу. Відповідний запис потрібно вносити у порядку, аналогічному запису про прийняття на роботу.