Керівник підприємства дав вказівку начальникові відділу кадрів, щоб той зажадав від працівників підписання зобов’язань про нерозголошення комерційної таємниці. Чи мусять працівники підписувати такі зобов’язання?


Керівник підприємства дав вказівку начальникові відділу кадрів, щоб той зажадав від працівників підписання зобов’язань про нерозголошення комерційної таємниці. Зокрема, у разі завдання підприємству шкоди внаслідок розголошення комерційної таємниці працівник зобов’язується відшкодувати цю шкоду в повному обсязі, але в будь-якому разі в розмірі не менш ніж 50 000 грн. Чи мусять працівники підписувати такі зобов’язання? Які юридичні наслідки можуть настати для працівників після підписання ними таких зобов’язань?

Визначення поняття комерційної таємниці викладено у ст. 505 Цивільного кодексу України . Склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства, установи, організації (підприємство), визначаються його керівником з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 № 611. Стаття 162 Господарського кодексу України визначає, що суб’єкт господарювання, який є власником технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а власник інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності. Строк правової охорони комерційної таємниці обмежу ється в часі.

Про встановлення комерційної таємниці на підприємстві та порядок її захисту керівник має видати відповідний наказ та затвердити перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю.

При прийнятті на роботу працівників, що допускаються до комерційної таємниці, доцільно укладати з ними трудовий договір у письмовій формі, одним із пунктів якого визначатиметься обов’язок працівника не розголошувати комерційну таємницю. Якщо договір укладається в усній формі, то з таким працівником може бути укладено додаткову угоду про нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею. Це також може бути письмове зобов’язання чи підписка працівника, форми яких затверджуються керівником підприємства.

Працівник обов’язково має бути ознайомлений з переліком інформації, що становить комерційну таємницю. Якщо йому невідомо про те, які відомості належать до комерційної таємниці, то, відповідно, він не несе відповідальності за їх розголошення.

Повне рішення кейсу чекайте незабаром на сайті або в номері газети «Кадри і зарплата», №15 (135) від 6 серпня.

ПРИДБАТИ ГАЗЕТУ

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...