Передплати журнал

Чи можна продовжити щорічну відпустку на кількість днів хвороби працівника на підставі довідки, виданої медичним закладом (відсутні бланки листків непрацездатності)?


Ні, не можна. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 11 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР щорічна відпустка повинна бути продовжена або перенесена на інший період у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку.

Згідно з частиною 1 статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — його копія, засвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи (за наявності).

Бланк листка непрацездатності — це документ суворого обліку. Бланки листків непрацездатності виготовляють за ліцензією, виданою Міністерством фінансів України (підп. 1.3.2 п. 1.3 Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 року № 98, Служби безпеки України від 15 листопада 1993 року № 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993 року № 740).

Форма листка непрацездатності затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406.

Згідно з пунктами 2.5 і 2.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, листок непрацездатності видається в день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. Особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними після закінчення робочого дня, листок непрацездатності може видаватися за їхньою згодою з наступного календарного дня.

Отже, довідка, видана медичним закладом, не є підставою для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, а тому продовжити щорічну відпустку на кількість днів, зазначених у довідці, не можна. Працівник має замінити в медичному закладі довідку на листок непрацездатності. На підставі цього листка непрацездатності буде продовжено відпустку.
Білоткач Галина Панасівна,
експерт гарячої лінії

Більше нових актуальних запитань від передплатників і читачів та вичерпних відповідей на них від експерта гарячої лінії Галини Білоткач — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика» «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 10, 2017, у рубриці «Запитання гарячої лінії».

Матеріали до теми


Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю під час воєнного стану
СИТУАЦІЯ Усім працівникам з інвалідністю у табелі обліку використання робочого часу проставлено «НЗ» за весь місяць. Чи вплине це якось ...
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини під час воєнного стану
Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням ...
Які умови припинення трудових відносин при спрощеному режимі регулювання: відповідає Держпраці
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у разі застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин, ...