...
Реєструйся

Чи можна встановити доплату за виконання обов’язків відсутнього працівника (через хворобу, відпустку, навчання тощо) начальникові відділу без звільнення від основної роботи, обумовленої трудовим договором, якщо підприємство госпрозрахункове і має кошти


Чи можна встановити доплату за виконання обов’язків відсутнього працівника (через хворобу, відпустку, навчання тощо) начальникові відділу без звільнення від основної роботи, обумовленої трудовим договором, якщо підприємство госпрозрахункове і має кошти?

На запитання відповідає заступник директора департаменту по роботі з персоналом НАК «Нафтогаз України» Володимир ЛОСЬ

Госпрозрахункові підприємства, які не отримують бюджетних коштів безпосередньо на своє утримання як субвенції або дотації, під час визначення розмірів оплати праці конкретних працівників керуються статтею 15 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) та статтею 97 КЗпП.

Відповідно до частини другої статті 15 Закону № 108 конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород установлюються з урахуванням вимог, передбачених частиною першою цієї статті. Частина перша названої законодавчої норми встановлює, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі коли колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом.

З означеного питання законодавством установлено такі норми й гарантії. Відповідно до частини другої статті 94 КЗпП розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації (далі — підприємство) і максимальним розміром не обмежується.

Згідно зі статтею 105 КЗпП працівникам, які виконують на тому самому підприємстві нарівні зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі підприємства.

Щодо норм і гарантій, визначених Генеральною і галузевими (регіональними) угодами, треба зазначити таке. Перелік і розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників об’єднань і підприємств, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах, визначаються Генеральною угодою. Зокрема, чинним нині переліком доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах, який є додатком 3 до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки від 9 листопада 2010 року (далі — Генеральна угода на 2010–2012 роки), передбачено, що за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється доплата у розмірі до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника. Названим додатком та пунктом 2.11 Генеральної угоди на 2010–2012 роки не визначено переліку працівників, яким така доплата не має чи не може встановлюватися.
Аналогічні переліки і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників об’єднань і підприємств визначаються галузевими та регіональними угодами, які за своїм змістом відповідають тексту Генеральної угоди.

Таким чином, ураховуючи викладене вище, госпрозрахункові підприємства, які не фінансуються за рахунок бюджетних коштів та у колективних договорах чи інших погоджених з трудовим колективом документах з оплати праці яких не передбачено заборони встановлювати керівникам структурних підрозділів доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, можуть установити начальникові відділу, який одночасно з основною роботою, передбаченою трудовим договором, виконує інші обов’язки тимчасово відсутнього працівника, доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі та на умовах, визначених колективним договором підприємства чи іншим погодженим з трудовим колективом документом з оплати праці.