Реєструйся

Чи можна встановити працівникам 24-годинну зміну, якщо в галузевій угоді визначено тривалість зміни 12-год.?


Працівники насосної станції працюють по 12 год. на зміну. Оскільки об’єкт віддалений від місця проживання працівників, ті просять установити їм 24-годинну зміну. Чи можна прописати відповідну норму в колективному договорі, якщо в галузевій угоді визначено 12-годинну тривалість зміни?

На сьогодні питання щодо режимів робочого часу регулюються:
— Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП);
— Законом України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII (далі — Закон № 3356);
— Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом

Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 року № 138 (далі — Методичні рекомендації № 138), тощо.

Крім того, певні роз’яснення із зазначеного вище питання містяться в листах Міністерства соціальної політики України, зокрема, від 18 червня 2015 року № 1002/18/93-15 та від 29 серпня 2012 року № 317/13/116-12 (далі — Лист № 317/13/116-12).

Статтею 9 Закону № 3356 передбачено, що положення галузевої угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду. Тому галузева угода, поряд з іншими, є обов’язковою для виконання сторонами соціального діалогу на рівні підприємства.

Відповідно до статті 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин.

Міністерство соціальної політики України в Листі № 317/13/116-12 роз’яснює, що загального нормативно-правового акта, який би давав право встановлювати тривалість зміни 24 або 12 год., на сьогодні нема. Однак згідно з пунктом 4 Методичних рекомендацій № 138, виходячи з виробничих потреб, роботодавець за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації або в колективному договорі може встановлювати з урахуванням характеру й умов праці тривалість роботи протягом дня за підсумованим обліком робочого часу до 12 год. робочого часу на зміну. Не рекомендується встановлювати продовжену тривалість робочого дня на роботах із шкідливими й важкими умовами праці…

Повна версія відповіді на означене запитання — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика» «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 8, 2017, у рубриці «Запитайте фахівця», автор — Сергій Кравцов.

Сергій Кравцов, канд. соціол. наук, ст. наук. співроб. Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України.