Чи можна зарахувати до страхового стажу період роботи на цукровому заводі протягом сезону за повний рік роботи?


Відповідно до ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Так, згідно із ст. 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення», робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій, – за списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховується до стажу роботи за рік роботи. Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю.

Правове регулювання роботи сезонних працівників визначається Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 № 310-ІХ «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» (далі – Указ), який діє на території України в частині, що не суперечить законодавству України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-ХІІ, та постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 № 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей».

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 583 затверджено, зокрема, Список сезонних робіт, зайнятість на яких протягом повного сезону зараховується до стажу для призначення пенсії за рік роботи.

Сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців (ст. 1 Указу).

При укладенні трудового договору роботодавець попереджає працівника про сезонний характер роботи (ст. 3 Указу). Зазначений факт відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу.

За записами трудової книжки заявниця працювала на цукровому заводі на посадах рахівника, бракувальниці, вагаря буряку. Була прийнята на роботу та звільнена з неї на підставі наказів по підприємству, в яких не відображено прийом на сезонну роботу. Отже до страхового стажу заявниці періоди роботи на цукровому заводі зараховуються відповідно до записів трудової книжки.

За матерілами Пенсійного фонду України

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень