Реєструйся

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2015 р. N 302
Київ

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2;
зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, згідно з додатками 3 і 4;
Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, що додається.
2. Запровадити з 1 січня 2016 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
3. Установити, що до завершення роботи із запровадження оформлення і видачі паспорта громадянина України, зразки бланків якого затверджено цією постановою, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка попереднього зразка.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 31

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 302


ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionKP150302_IMG_001.jpg 
Зворотний бік
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionKP150302_IMG_002.jpg 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 302


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

1. Бланк паспорта громадянина України (далі – паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, що містить безконтактний електронний носій.
2. У паспорт імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам нормативних документів України у сфері технічного та криптографічного захисту інформації. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443A щодо запису і зчитування даних.
До безконтактного електронного носія вноситься інформація, яка зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи), а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій, відповідно до вимог Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі – Закон).
До безконтактного електронного носія може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена Законом.
3. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та підлягає лазерній персоналізації і гравіюванню.
4. Дизайн паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.
5. На лицьовому боці паспорта надруковано гільйошні розетки, три захисні сітки, в яких виконано контур карти України, орнаментальні рисунки та стилізовані зображення колосків.
Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору у вохристий, другу – способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід сірого кольору в сіро-зелений, третю – способом офсетного друку синім кольором.
Позитивним мікротекстом “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ” виконано середні остюки стилізованих зображень колосків, а позитивним мікротекстом “УКРАЇНА” – окремі дуги орнаментального рисунка та окремі елементи захисних сіток у вигляді кіл.
У верхній лівій частині лицьового боку паспорта зображено символ електронного документа, у правій – малий Державний Герб України та Державний Прапор України.
У захисних сітках виконано зображення малого Державного Герба України та Державного Прапора України. Кольори Державного Прапора України розділяє лінія негативного мікротексту “УКРАЇНА”.
У правій частині лицьового боку паспорта розташовано елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту, що призначений для сприйняття інформації особами з вадами зору.
На лицьовому боці паспорта зліва від відцифрованого образу обличчя особи фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано стилізоване зображення колоска. Навколо відцифрованого образу обличчя особи фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано рамку.
6. На лицьовому боці паспорта містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I – V):
зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА”, “UKRAINE”.
Нижче одним рядком надруковано назву документа “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”, “PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE”;
зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
– “Прізвище/Surname”;
– “Ім’я/Name”;
– “По батькові / Patronymic”;
зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:
– “Стать/Sex”, “Громадянство/Nationality”;
– “Дата народження / Date of birth”, “Запис N / Record No”;
– “Дійсний до / Date of expiry”, “Документ N / Document No”;
зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;
зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.
7. На лицьовому боці паспорта розміщено захисний елемент, імплантований у багатошаровий полімерний матеріал.
8. На зворотному боці паспорта надруковано три захисні фонові сітки, в яких виконано орнаментальний рисунок та поле з фоновим рисунком, призначене для внесення машинозчитуваної інформації.
Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід блакитного кольору у вохристий, другу – способом офсетного друку жовтим кольором, третю – способом офсетного друку сірим кольором.
Окремі елементи орнаментального рисунка виконано позитивним мікротекстом перемінного розміру “УКРАЇНА” у вигляді хвилястих ліній.
На зворотному боці паспорта вище машинозчитуваної зони розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та орнаментом.
У верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року її народження.
Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою.
9. На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) та машинозчитувана зона (VII).
У зоні VI одним рядком надруковано напис “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” та назву підприємства, що виготовило паспорт, – “ПК “Україна”.
Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
“Дата видачі / Date of issue”, “Орган, що видав / Authority”;
“Місце народження / Place of birth”.
Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано контури гільйошного рисунка у вигляді хвилястих ліній та спеціального растру в геометричних фігурах.
10. Назви полів паспорта для внесення інформації про особу виконуються українською та англійською мовами.
11. Паспорт віддруковано жовтою, сірою, блакитною, сіро-зеленою, синьою, темно-синьою та вохристою фарбами.
Текст з обох боків паспорта друкується фарбою чорного кольору, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору.
Назва держави “УКРАЇНА”, “UKRAINE” та спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія, виконано оптико-перемінною фарбою.
12. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.
13. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.
14. Персоналізація паспорта здійснюється шляхом лазерного гравіювання (в тому числі об’ємного лазерного гравіювання) та імплантації у внутрішній шар полімерного матеріалу лицьового боку паспорта кольорового відцифрованого образу обличчя особи.
Способом лазерного гравіювання на зворотному боці паспорта виконано оптико-перемінне зображення образу обличчя із попарно відокремленими цифрами року народження особи.
15. У паспорті прізвище, ім’я та по батькові особи, її місце народження зазначаються українською мовою та через скісну риску латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.
16. Інформація про особу у зоні візуальної перевірки паспорта заповнюється українською мовою та через скісну риску англійською мовою.
17. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча – “Ч/M”.
18. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску трилітерним кодом держави “UKR”.
19. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці – двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки – чотирма цифрами, яким передує пробіл.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “XX” – для дня чи місяця, “XXXX” – для року, “XX XX XXXX” – для дня, місяця і року.
20. Місце народження зазначається таким чином:
назва міста – у разі народження у мм. Києві та Севастополі;
назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, – у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) – у разі народження в інших населених пунктах;
відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду.
Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.
21. Номер паспорта встановлюється уповноваженим органом для позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити дев’ять цифр.
22. Підрозділ ДМС, що оформив паспорт, позначається кодом, зазначеним у заяві-анкеті.
23. Дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з пунктом 18 цього Технічного опису.
24. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.
25. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1.
26. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.
Схематична діаграма паспорта
Лицьовий бік
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionKP150302_IMG_003.gif 
Зворотний бік
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionKP150302_IMG_004.gif 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 302


ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

Лицьовий бік
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionKP150302_IMG_005.jpg 
Зворотний бік
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionKP150302_IMG_002.jpg 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 302


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

1. Бланк паспорта громадянина України (далі – паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра.
2. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та підлягає лазерній персоналізації і гравіюванню.
3. Дизайн паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.
4. На лицьовому боці паспорта надруковано гільйошні розетки, три захисні сітки, в яких виконано контур карти України, орнаментальні рисунки та стилізовані зображення колосків.
Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору у вохристий, другу – способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід сірого кольору в сіро-зелений, третю – способом офсетного друку синім кольором.
Позитивним мікротекстом “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ” виконано середні остюки стилізованих зображень колосків, а позитивним мікротекстом “УКРАЇНА” – окремі дуги орнаментального рисунка та окремі елементи захисних сіток у вигляді кіл.
У верхній лівій частині лицьового боку паспорта надруковано зображення карти України, у правій – малого Державного Герба України та Державного Прапора України.
У захисних сітках виконано зображення малого Державного Герба України та Державного Прапора України. Кольори Державного Прапора України розділяє лінія негативного мікротексту “УКРАЇНА”.
У правій частині лицьового боку паспорта розташовано елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту, що призначений для сприйняття інформації особами з вадами зору.
На лицьовому боці паспорта зліва від відцифрованого образу обличчя особи фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано стилізоване зображення колоска. Навколо відцифрованого образу обличчя особи фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано рамку.
5. На лицьовому боці паспорта містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I – V):
зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА”, “UKRAINE”.
Нижче одним рядком надруковано назву документа “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”, “PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE”;
зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
– “Прізвище/Surname”;
– “Ім’я/Name”;
– “По батькові / Patronymic”;
зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:
– “Стать/Sex”, “Громадянство/Nationality”;
– “Дата народження / Date of birth”, “Запис N / Record No”;
– “Дійсний до / Date of expiry”, “Документ N / Document No”;
зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;
зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.
6. На лицьовому боці паспорта розміщено захисний елемент, імплантований у багатошаровий полімерний матеріал.
7. На зворотному боці паспорта надруковано три захисні фонові сітки, в яких виконано орнаментальний рисунок та поле з фоновим рисунком, призначене для внесення машинозчитуваної інформації.
Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід блакитного кольору у вохристий, другу – способом офсетного друку жовтим кольором, третю – способом офсетного друку сірим кольором.
Окремі елементи орнаментального рисунка виконано позитивним мікротекстом перемінного розміру “УКРАЇНА” у вигляді хвилястих ліній.
На зворотному боці паспорта вище машинозчитуваної зони розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та орнаментом.
У верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року народження особи.
Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою.
8. На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) та машинозчитувана зона (VII).
У зоні VI одним рядком надруковано напис “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” та назву підприємства, що виготовило паспорт, – “ПК “Україна”.
Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
“Дата видачі / Date of issue”, “Орган, що видав / Authority”;
“Місце народження / Place of birth”.
Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано контури гільйошного рисунка у вигляді хвилястих ліній та спеціального растру в геометричних фігурах.
9. Назви полів паспорта для внесення інформації про особу виконуються українською та англійською мовами.
10. Паспорт віддруковано жовтою, сірою, блакитною, сіро-зеленою, синьою, темно-синьою та вохристою фарбами.
Текст з обох боків паспорта друкується фарбою чорного кольору, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору.
Назва держави “УКРАЇНА”, “UKRAINE” та зображення карти України виконано оптико-перемінною фарбою.
11. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.
12. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.
13. Персоналізація паспорта здійснюється шляхом лазерного гравіювання (в тому числі об’ємного лазерного гравіювання) та імплантації у внутрішній шар полімерного матеріалу лицьового боку паспорта кольорового відцифрованого образу обличчя особи.
Способом лазерного гравіювання на зворотному боці паспорта виконано оптико-перемінне зображення образу обличчя із попарно відокремленими цифрами року народження особи.
14. У паспорті прізвище, ім’я та по батькові особи, її місце народження зазначаються українською мовою та через скісну риску латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.
15. Інформація про особу у зоні візуальної перевірки паспорта заповнюється українською мовою та через скісну риску англійською мовою.
16. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча – “Ч/M”.
17. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску трилітерним кодом держави “UKR”.
18. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці – двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки – чотирма цифрами, яким передує пробіл.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “XX” – для дня чи місяця, “XXXX” – для року, “XX XX XXXX” – для дня, місяця і року.
19. Місце народження зазначається таким чином:
назва міста – у разі народження у мм. Києві та Севастополі;
назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, – у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) – у разі народження в інших населених пунктах;
відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду.
Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.
20. Номер паспорта встановлюється уповноваженим органом для позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити дев’ять цифр.
21. Підрозділ ДМС, що оформив паспорт, позначається кодом, зазначеним у заяві-анкеті.
22. Дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з пунктом 18 цього Технічного опису.
23. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.
24. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1.
25. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.
Схематична діаграма паспорта
Лицьовий бік
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionKP150302_IMG_006.gif 
Зворотний бік
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionKP150302_IMG_007.gif 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 302


ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України (далі – паспорт) є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
2. Паспорт дійсний для укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
3. Кожен громадянин України незалежно від віку зобов’язаний отримати паспорт.
4. Паспорт оформляється громадянам України починаючи від народження та незалежно від віку на кожні 10 років.
Паспорт видається територіальним підрозділом ДМС не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.
5. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від отримання такого паспорта, оформляється паспорт, що не містить безконтактного електронного носія.
6. Оформлення та видача паспорта здійснюються територіальним підрозділом ДМС за місцем проживання особи в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Головний обчислювальний центр Реєстру) та Державним центром персоналізації документів (далі – Центр).
Порядок взаємодії територіальних підрозділів ДМС з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно із статтею 4 Закону України “Про захист персональних даних”.
Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС, яка ведеться для обліку даних. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета.
7. Керівник територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які формують заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції з оформлення та видачі паспорта.
Зазначені працівники під час виконання функцій з оформлення та видачі паспорта у день звернення надсилають в електронному вигляді захищеними каналами зв’язку запити до Мін’юсту щодо одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища, власного імені, по батькові (далі – ім’я), смерть, які підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру. Мін’юст надає зазначені відомості протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.
8. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім’я якої оформлюється паспорт:
відцифрований образ обличчя особи;
унікальний номер запису в Реєстрі;
ім’я особи. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені;
стать;
дата народження;
місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);
місце проживання із зазначенням адреси (держава, область, район/місто, селище/село, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);
серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт;
номер контактного телефону;
дата заповнення заяви-анкети;
відомості про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;
підпис особи віком з 14 років;
підпис посадової особи, яка сформувала заяву-анкету;
відомості про законного представника особи (ім’я, дата та місце народження) (в разі потреби);
прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з передачі персональних даних особи, на ім’я якої оформлюється паспорт, для їх перевірки;
номер оформленого паспорта;
підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта.
9. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи ДМС до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог щодо обробки персональних даних, визначених законом.
10. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від відомчої інформаційної системи ДМС, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію бланка паспорта. У разі оформлення паспорта, що містить безконтактний електронний носій, Центр вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.
11. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в Реєстрі.
12. Персоналізовані Центром бланки паспорта надсилаються до територіального підрозділу ДМС в установленому законодавством порядку.
13. За оформлення паспорта справляється плата у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
14. Документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, додаються до заяви-анкети.
15. У разі коли в паспорті допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт – обміну. У разі допущення помилки з вини територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт, встановлена законодавством плата за обмін паспорта не справляється.
16. Громадянин України повинен надійно зберігати паспорт.

Оформлення, видача та обмін паспорта

17. Оформлення, видача та обмін паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюються територіальним підрозділом ДМС за місцем проживання особи:
1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, – на підставі її особистої заяви-анкети;
2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, – на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі – законні представники). Якщо батьки особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, не перебувають у шлюбі, заяву подає той з батьків, з ким вона проживає.
Особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, оформлення, видача та обмін паспорта здійснюються через адміністрацію відповідних установ та закладів.
18. Для оформлення паспорта особа або її законний представник подають:
1) заяву-анкету;
2) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта вперше);
3) у разі потреби довідку про реєстрацію особи громадянином України або інші документи, визначені статтею 5 Закону України “Про громадянство України”;
4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на постійне проживання в Україну);
5) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
6) документ, що підтверджує особу законного представника;
7) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;
8) заяву про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;
9) у разі оформлення паспорта особі, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується довідкою лікувального закладу, або особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, в разі потреби одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування;
10) відповідні документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, або оригінал і копію документа про звільнення від такої плати.
19. У разі оформлення паспорта дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка не досягла шістнадцятирічного віку, законний представник подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:
1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);
2) договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;
3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;
4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);
6) договору про патронат.
20. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім’я якої оформлюється паспорт) працівник територіального підрозділу ДМС друкує її та надає особі або її законному представнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.
Після зазначеної перевірки особа або її законний представник власним підписом підтверджують правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім’я якої оформлюється паспорт.
Оригінали документів повертаються особі або її законному представнику після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів.
21. Рішення про видачу паспорта особі приймається територіальним підрозділом ДМС виключно на підставі даних, отриманих з Реєстру.
22. Для обміну паспорта особа або її законний представник подають:
1) заяву-анкету;
2) паспорт, що підлягає обміну;
3) документи, що підтверджують обставини (події), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну;
4) кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (у разі обміну паспорта зразка 1993 року у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання);
5) документ, що підтверджує особу законного представника;
6) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;
7) заяву про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;
8) у разі обміну паспорта особі, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується довідкою лікувального закладу, або особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, в разі потреби одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування;
9) відповідні документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, або оригінал і копію документа про звільнення від такої плати.
23. У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, особа або її законний представник зобов’язані подати зазначені у пункті 22 цього Порядку документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).
У разі закінчення строку дії паспорта зазначені документи особа або її законний представник зобов’язані подати за один місяць до дати закінчення такого строку.
24. Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення, у разі:
1) зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);
2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
3) закінчення строку дії паспорта;
4) досягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1993 року;
5) непридатності паспорта для подальшого використання.
25. У разі обміну паспорта у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання територіальним підрозділом ДМС приймається рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта довідки встановленого МВС зразка (далі – довідка).
Рішення про обмін паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з Реєстру.
26. Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого особа або її законний представник подають:
1) заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта;
2) заяву-анкету;
3) кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (у разі втрати або викрадення паспорта зразка 1993 року);
4) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);
5) заяву про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;
6) у разі оформлення паспорта особі, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується довідкою лікувального закладу, або особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, в разі потреби одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування;
7) відповідні документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, або оригінал і копію документа про звільнення від такої плати.
27. Про втрату або викрадення паспорта на території України особа або її законний представник зобов’язані негайно повідомити найближчому територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення – також органу внутрішніх справ.
28. Замість втраченого або викраденого паспорта територіальний підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі оформлює та видає новий паспорт.
29. Якщо особа або її законний представник, які заявили про втрату або викрадення паспорта, знайшли паспорт, вони зобов’язані протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчому територіальному підрозділу ДМС.
30. У разі повідомлення особою або її законним представником про втрату або викрадення паспорта територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта довідки.
31. Рішення про оформлення паспорта замість втраченого або викраденого паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з Реєстру.
32. Ідентифікація осіб, які звернулися із заявою про обмін (у разі непридатності паспорта для подальшого використання), втрату або викрадення паспорта зразка 1993 року, а також осіб, які звернулися із заявою про оформлення паспорта вперше після досягнення вісімнадцятирічного віку і стосовно яких відсутня інформація в Реєстрі, здійснюється відповідно до наявних картотек територіальних підрозділів ДМС.
33. Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи.
34. У разі відсутності документів (у тому числі офіційних довідок з фотокартками), згідно з якими може бути встановлено особу, з метою встановлення особи за її письмовою згодою проводяться опитування родичів, сусідів (не менше трьох осіб) та всі можливі перевірки за місцем проживання особи, за обліками МВС, МЗС та Мін’юсту, за результатами яких складається акт про встановлення особи.
35. Процедура встановлення особи проводиться протягом місяця, а у разі потреби – двох місяців.
36. Під час видачі паспорта проводиться перевірка персональних даних особи, на ім’я якої оформлено паспорт, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія (у разі оформлення паспорта, що містить безконтактний електронний носій).

Підстави для відмови в оформленні та видачі паспорта

37. Територіальний підрозділ ДМС має право відмовити в оформленні та видачі паспорта, якщо:
1) особа не є громадянином України;
2) стосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документа, що підтверджує його повноваження як законного представника;
3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення та видачі паспорта;
4) дані, отримані з Реєстру, не підтверджують інформації, наданої особою або її законним представником.
38. У рішенні про відмову в оформленні та видачі паспорта, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального підрозділу ДМС з повторною заявою про оформлення та видачу паспорта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено в оформленні та видачі паспорта.

Вилучення, повернення державі, знищення або тимчасове затримання паспорта

39. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт підлягає вилученню, поверненню державі, знищенню або тимчасовому затриманню.
40. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути паспорт територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу.
41. У разі закінчення строку дії паспорт повертається до територіального підрозділу ДМС, у разі смерті особи паспорт померлого здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який після державної реєстрації смерті особи надсилає його до найближчого територіального підрозділу ДМС для знищення в установленому порядку.
42. У особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом. Після звільнення з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власнику.
43. Забороняється вилучення в особи паспорта, крім випадків, передбачених законом, зокрема взяття паспорта в заставу.
44. Територіальні органи чи територіальні підрозділи ДМС мають право вилучити, а також тимчасово затримати паспорти, які оформлені з порушенням вимог законодавства, підроблені, або в інших випадках, передбачених законом. Під час вилучення або тимчасового затримання паспорта складається відповідний акт встановленого МВС зразка та видається відповідна довідка.
45. Паспорт вважається недійсним у разі:
1) коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);
2) встановлено розбіжності у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);
3) непридатності паспорта для подальшого використання;
4) припинення особою громадянства України;
5) коли він заявлений як втрачений або викрадений;
6) смерті особи, якій було видано паспорт;
7) зіпсуття паспорта під час заповнення;
8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства.
Недійсні паспорти підлягають списанню та знищенню.
46. У разі оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства керівник територіального підрозділу ДМС проводить службову перевірку, за результатами якої складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу апарату ДМС. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий – у територіальному підрозділі ДМС.
47. Недійсні паспорти анулюються шляхом пробиття не менш як одного отвору в машинозчитуваній зоні, після чого списуються та знищуються.
48. Списання та знищення недійсних паспортів здійснюється комісією в складі не менше трьох посадових осіб територіального органу та територіального підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних паспортів у трьох примірниках.
49. Недійсні паспорти знищуються щомісяця згідно з актом про списання та знищення недійсних паспортів.
50. Територіальний підрозділ ДМС у випадках, передбачених пунктом 45 цього Порядку, з використанням відомчої інформаційної системи ДМС вносить до Реєстру інформацію про факт визнання недійсним та про знищення паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, або інформує про це територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт (у разі визнання недійсним чи знищення паспорта зразка 1993 року).

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення

51. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою шляхом звернення до відповідного територіального органу ДМС або до суду.
52. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби – для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
53. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта остаточне рішення приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта

54. До паспорта вноситься така інформація:
назва держави;
назва документа;
ім’я особи;
стать;
громадянство;
дата народження;
унікальний номер запису в Реєстрі;
номер документа;
дата закінчення строку дії документа;
дата видачі документа;
уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
місце народження;
відцифрований образ обличчя особи;
відцифрований підпис особи.
55. У паспорті ім’я особи, її місце народження зазначається українською мовою та через скісну риску латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.
Якщо прізвище або по батькові не є складовими імені, відповідні поля не заповнюються.
56. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки паспорта зазначаються українською мовою та через скісну риску англійською мовою.
57. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних у документі

Максимальна кількість знаків

Назва держави
Назва документа

 

УКРАЇНА UKRAINE
ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE

 

Ім’я особи

Прізвище/Surname
Ім’я/Name
По батькові / Patronymic

зазначається прізвище
зазначається власне ім’я
зазначається по батькові

змінна
змінна
змінна

Стать

Стать/Sex

Ж/F або Ч/M

3

Громадянство

Громадянство/Nationality

Україна/UKR

11

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис N / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без урахування позначки “-“)

13

Номер документа

Документ N / Document No

зазначається номер виданого паспорта

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до / Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта

10

Дата видачі документа

Дата видачі / Date of issue

зазначається дата видачі паспорта

10

Уповноважений суб’єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав / Authority

зазначається код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт

4

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження особи

змінна

Відцифрований образ обличчя особи

 

відцифрований образ обличчя особи

 

Відцифрований підпис особи

 

відцифрований підпис особи

 
58. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:
1) інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;
2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, сімейний стан, відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, видачу приватизаційних паперів);
3) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);
4) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.
59. Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації, передбаченої Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, крім інформації про місце реєстрації особи, здійснюється виключно за письмовим клопотанням особи або її законного представника.
60. За фактом реєстрації місця проживання або місця перебування особи, яка проживає в Україні, територіальним підрозділом ДМС з використанням засобів відомчої інформаційної системи ДМС здійснюється внесення інформації про місце реєстрації особи до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, та до бази даних Реєстру. Інформація про місце реєстрації особи зберігається на безконтактному електронному носії, який імплантовано у паспорт, у хронологічному порядку.
61. У разі оформлення особі дозволу на виїзд на постійне проживання за кордон та зняття з реєстраційного обліку в Україні територіальним підрозділом ДМС з використанням засобів відомчої інформаційної системи ДМС здійснюється внесення відповідної інформації до Реєстру та до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт.
62. На зворотному боці паспорта міститься наклейка із зазначенням адреси зареєстрованого або знятого з реєстрації місця проживання/перебування власника паспорта.
63. До паспортів осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, – вноситься за їх бажанням.
64. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці – двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки – чотирма цифрами, яким передує пробіл.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “XX” – для дня чи місяця, “XXXX” – для року, “XX XX XXXX” – для дня, місяця і року.
65. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча – “Ч/M”.
66. Відомості про місце народження вносяться таким чином:
назва міста – у разі народження в мм. Києві та Севастополі;
назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, – у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) – у разі народження в іншому населеному пункті;
відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску її трилітерного коду.
Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.
67. Територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”, а останні дві цифри – код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт.
Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85
Коди територіальних підрозділів ДМС, що видали паспорт, встановлюються ДМС.
68. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в Реєстрі). Порядок визначення номера запису встановлюється МВС.

 

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...