...
Реєструйся

Чий вогнегасник: орендаря чи орендодавця?


Володимир Свиридов,
експерт з питань пожежної безпеки

Відповідно до п. 2.4. НАПБ А.01.001-2004 (Правила пожежної безпеки в Україні), обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені в договорі оренди.
Цим документом встановлюються обов’язки власників підприємств та уповноважених ними органів, а також орендарів щодо забезпечення пожежної безпеки.
Вони зобов’язані:
– розробляти заходи із забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки й техніки, позитивний досвід;
– відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти та затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, які діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;
– забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;
– організовувати навчання працівників з правил пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;
– за відсутності в нормативно-правових актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;
– утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту та зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
– за потреби створювати, згідно з встановленим порядком підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
– подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що ними виробляється;
– впроваджувати автоматичні засоби виявлення та гасіння пожеж і використовувати для цієї мети виробничу автоматику;
– своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;
– проводити службове розслідування випадків пожеж.

 

Перевірки орендованих приміщень працівниками відомчої пожежної охорони

Відповідно до ст. 67 Кодексу цивільного захисту України, пожежна охорона в Україні поділяється на державну, відомчу, місцеву та добровільну.
Перелік суб’єктів господарювання, на яких створюється відомча пожежна охорона, визначається Кабінетом Міністрів України.
Порядок забезпечення відомчої пожежної охорони, права та обов’язки її працівників визначаються положеннями про них, які затверджуються відповідними міністерствами на підставі Типового положення про відомчу пожежну охорону.
Типове положення про відомчу пожежну охорону затверджується Кабінетом Міністрів України.

Далі — у журналі «Охорона праці і пожежна безпека», № 2, 2015

 

Матеріали до теми


Відмінності виконання роботи за трудовими і цивільно-правовими договорами
Право на працю в Україні реалізується переважно шляхом укладання трудового договору між працівником та роботодавцем. При цьому трудовий договір треба ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...