...
Реєструйся

Чий вогнегасник: орендаря чи орендодавця?


Володимир Свиридов,
експерт з питань пожежної безпеки

Відповідно до п. 2.4. НАПБ А.01.001-2004 (Правила пожежної безпеки в Україні), обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені в договорі оренди.
Цим документом встановлюються обов’язки власників підприємств та уповноважених ними органів, а також орендарів щодо забезпечення пожежної безпеки.
Вони зобов’язані:
– розробляти заходи із забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки й техніки, позитивний досвід;
– відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти та затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, які діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;
– забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;
– організовувати навчання працівників з правил пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;
– за відсутності в нормативно-правових актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;
– утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту та зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
– за потреби створювати, згідно з встановленим порядком підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
– подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що ними виробляється;
– впроваджувати автоматичні засоби виявлення та гасіння пожеж і використовувати для цієї мети виробничу автоматику;
– своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;
– проводити службове розслідування випадків пожеж.

 

Перевірки орендованих приміщень працівниками відомчої пожежної охорони

Відповідно до ст. 67 Кодексу цивільного захисту України, пожежна охорона в Україні поділяється на державну, відомчу, місцеву та добровільну.
Перелік суб’єктів господарювання, на яких створюється відомча пожежна охорона, визначається Кабінетом Міністрів України.
Порядок забезпечення відомчої пожежної охорони, права та обов’язки її працівників визначаються положеннями про них, які затверджуються відповідними міністерствами на підставі Типового положення про відомчу пожежну охорону.
Типове положення про відомчу пожежну охорону затверджується Кабінетом Міністрів України.

Далі — у журналі «Охорона праці і пожежна безпека», № 2, 2015

 

Матеріали до теми


Оплата тимчасової непрацездатності застрахованій особі, яка працює за сумісництвом
З 1 січня 2023 року до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV ...
Чи повинен роботодавець вести військовий облік жінок на підприємстві
У сьогоднішніх реаліях, що зумовлені тривалою боротьбою України проти збройної агресії рф, питання ведення військового обліку жінок на підприємствах набуло ...
Спостерігається великий відсоток професійного вигорання серед медичних працівників
Професійне вигорання — це стан психічного та фізичного виснаження, який виникає внаслідок тривалого стресу, перевантаження та невдоволеності на роботі. Це ...
Охорона праці: роботодавець зобов’язаний вживати заходи для полегшення умов праці працівників
Ким встановлюється діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації)? Діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) встановлюється лікарем закладу охорони здоров’я, до якого звернувся ...