2 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
Ян83
18 серпня, 2012 - 14:16
Як оформити спортивну відпустку?
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
18 серпня, 2012 - 14:40
Одним із видів відпусток є відпустка для підготовки та участі в змаганнях. Розділом ІІІ Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР передбачена відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях встановлюються постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 565 (далі – Порядок № 565). Відпустки надаються для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік. Відпустки надаються на підставі заяви працівника та листа-виклику на відповідні спортивні змагання, який готується Державною службою молоді та спорту. Відпустки надаються тривалістю не більш як 40 календарних днів на рік. Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання. Відпустки можуть надаватися працівникам окремо від інших відпусток, передбачених законодавством, і оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи та організації. Наказ може бути таким: «ІВАНЕНКО Ірині Іванівні, бухгалтерові, надати відпустку для підготовки та участі в змаганнях з 6 серпня 2012 року на 20 календарних днів. Бухгалтерії провести відповідні виплати. Підстава: заява Іваненко І. І. лист-виклик на Всеукраїнський чемпіонату з баскетболу від № 456 від 27.07.2012»На час перебування у відпустках за працівниками зберігається місце роботи (посада). В листі Міністерства соціальної політики України від 13.09.2011 р. N 763/13/84-11 зазначається як здійснювати оплату відпусток для участі в змаганнях. Пунктом 7 вищеназваного Порядку № 565 визначено, що оплата цих відпусток здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці, або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. Нарахування виплат за час відпусток для підготовки та участі в змаганнях здійснюється з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі – Порядок № 100). Відповідно до пункту 2 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Нарахування виплат за час відпусток провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед їх наданням 12 календарних місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду, за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (стаття 73 КЗпП України). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки. При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток включаються: основна заробітна плата; доплати та надбавки; премії, які не носять разового характеру; одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років, виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток, та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Якщо працівник протягом розрахункового періоду не мав заробітку, то обчислення середньої заробітної плати провадитиметься виходячи з окладу (тарифної ставки).