Реєструйся

Cтосовно окремих питань проходження державної служби


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
26.08.2010 р. N 6941/12-10

Відповідно до пункту 4
Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180, надаємо наступні
роз’яснення.

До питання N 1: “Коли можна присвоїти черговий ранг жінці – державному
службовцю, якщо два роки від дня, коли державному службовцю було присвоєно
попередній ранг, виповнюється під час перебування жінки у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами? Чи правомірно для присвоєння чергового рангу
обчислювати стаж сумарно: час з моменту присвоєння чергового рангу,
відпрацьований до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і час після
виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
повинен дорівнювати двом рокам?”.

Порядок присвоєння
рангів державним службовцям передбачений статтею 26 Закону України “Про
державну службу” та Положенням про ранги державних службовців,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 N 658.

При прийнятті на
державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад.
Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний
службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. За
виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути
присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. При
присвоєнні рангу державному службовцю робиться відповідний запис у трудовій
книжці.

Згідно з пунктом 4
вказаного Положення через два роки після присвоєння державному службовцю
відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього
керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу.
Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця.

Зарахування періоду
перебування у відпустці по вагітності та пологах, а також у відпустці по
догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років до періоду успішно
відпрацьованих двох років, що дає підставу для присвоєння чергового рангу
державного службовця, законодавством не передбачено, оскільки особа в цей час не
виконує своїх обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

У випадку переривання
періоду успішно відпрацьованих двох років такими відпустками чи співпадання
дати присвоєння працівнику чергового рангу в період, коли він перебуває у
згаданих відпустках стаж – успішно відпрацьовані два роки переривається, і
повинен рахуватися сумарно, тобто частина стажу до зазначених відпусток і
частина після.

Рішення ж про
присвоєння рангу державного службовця особі, яка перебувала у такій відпустці,
приймається керівником державного органу, з яким працівник перебуває у трудових
відносинах, з урахуванням результатів (оцінки) роботи такої особи.

До питання N 2: “Чи можливе перенесення на іншу дату або скасування
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, якщо є
кандидати для участі у конкурсі, але термін прийняття документів вже
закінчився? З яких підстав? Чи може бути причиною скасування конкурсу
інформація про скорочення штату в органі державної влади?”.

Згідно зі статтею 15
Закону України “Про державну службу” прийняття на державну службу на
посади третьої – сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону,
здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено
законами України.

Порядок проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169.

Умови проведення
конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Порядку визначаються
його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних
службовців.

Конкурс проводиться
поетапно:

1) публікація
оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його
через інші засоби масової інформації (державний орган, у якому проводиться
конкурс, зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі
або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше
ніж: за місяць до початку конкурсу
та довести його до відома працівників
органу, в якому оголошується конкурс)
;

2) прийом документів
від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на
відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади
(кадрова служба державного органу перевіряє подані документи на
відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу,
передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця)
;

3) проведення іспиту та
відбір кандидатів (дати чи терміну обов’язкового проведення конкурсу після
публікації оголошення про його проведення згаданим Порядком не встановлено,
тому кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає
дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його
проведенн
я).

Після визначення дати
проведення іспиту з вагомих на те причин вона, за погодженням з головою
конкурсної комісії може бути перенесена.

Рішення про проведення
конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного
службовця.

У разі, якщо після
прийняття такого рішення, керівнику органу стало відомо про скорочення
чисельності або штату працівників, що закріплено на нормативному рівні, у
зв’язку з відсутністю потреби заповнення вакантних посад, рішення про
проведення конкурсу може бути скасовано.

До питання N 3: “Одним з основних видів підвищення кваліфікації
державного службовця є участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий
державний службовець”. На підставі якого документа слід вносити відомості
про зазначене підвищення кваліфікації до особової картки державного службовця
(форми П-2ДС)?”.

Якщо державний
службовець підвищує кваліфікацію в рамках I-го туру щорічного Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний службовець” (який проходить в органах
виконавчої влади), то відповідний запис до п. VIII особової картки державного
службовця (форма П-2ДС) вноситься на підставі протоколу засідання
організаційного комітету
з проведення I туру щорічного Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – Конкурс) щодо
підсумків проведення Конкурсу (копія відповідного протоколу надається до кадрового
підрозділу органу влади Оргкомітетом з проведення I туру Конкурсу, що створений
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 1152

“Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний
службовець”).

Запис про підвищення
кваліфікації у рамках Конкурсу робиться у графі VIII “Підвищення
кваліфікації” форми П-2ДС.

Зразок 


Найменування 

Період
навчання 

Програма
чи тематика підвищення кваліфікації 

Номер
і дата видачі диплома, посвідчення 

початок 

кінець 

Участь у I турі щорічного Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний службовець”
 

(зазначається початок підвищення кваліфікації
у рамках I туру Конкурсу)
 

(зазначається закінчення підвищення
кваліфікації у рамках I туру Конкурсу)
 

За завданнями Комплексної програми підвищення
кваліфікації державних службовців II – VII категорій посад в рамках
проведення I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний
службовець”
 

N і дата протоколу 


Відповідний запис
робиться лише у випадку проходження державним службовцем всіх 3-х етапів I туру
Конкурсу (проведення комплексного тестування на знання Конституції України,
законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень
державного органу, посадових обов’язків державного службовця; виконання
практичних завдань; складення ділового документа; володіння персональним
комп’ютером).

У разі підвищення
кваліфікації державних службовців у рамках II-го та III-го турів Конкурсу, що
проходять на базі обласних та регіональних центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій і вищих навчальних
закладів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців, то відповідний запис робиться на підставі виданих свідоцтв про
підвищення кваліфікації державних службовців в рамках II-го або III-го турів
Конкурсу.

 

Начальник
Головдержслужби
 

Т.
Мотренко
 

Матеріали до теми


Військовозобов’язаних стане більше: кого можуть мобілізувати через зниження граничного віку
Ухвалений 30 травня 2023 року народними депутатами законопроєкт № 9281 зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з ...
Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку
Верховна Рада України 30 травня 2023р. прийняла у першому читанні за основу та в цілому законопроєкт № 9281 «Про внесення ...