...
Реєструйся

Держпромнагляд роз’яснив деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки


Держпромнагляд роз’яснив деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки.

У листі від 01.02.2013 р. № 1076/0/11-9.1-9/6/13 Держгірпромнагляд вказав, що згідно з пунктом 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок), виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Декларація подається роботодавцем за формою згідно з додатком 8 у двох примірниках особисто чи надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до територіального органу Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку їх виконання відповідно до Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально -технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

Держпромнагляд вказав, що виконання робіт по «декларативним принципом» Порядком не передбачено. Разом з тим роботодавець на підставі декларації може виконувати роботи підвищеної небезпеки, зазначені в додатку 6 до Порядку, та експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, зазначені в додатку 7 до Порядку, на об’єктах замовника у разі, якщо відомо місце (адреса) виконання таких робіт та експлуатації, тільки на об’єктах замовника.

Згідно з пунктом 45,2 ст. 45 розділу II Податкового кодексу податковою адресою юрособи є місцезнаходження такої юрособи, відомості, що містяться в ЄДРПОУ.

Згідно зі ст. 93 Цивільного кодексу місцезнаходженням юрособи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юрособи (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління та облік.

У разі якщо роботодавцю невідомо місце (адресу), виконання ним робіт підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 6 до Порядку, та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 7 до Порядку, то виконання таких робіт та експлуатація таких машин, механізмів та обладнання без декларації законодавством не передбачено.

Держпромнагляд уклав, що якщо невідомо місце (адреса) об’єкта замовника, то декларація не буде відповідати вимогам Порядку.