Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

5.03.2014 № 90 Київ

Деякі питання державного управління  у сфері зайнятості населення

З метою підвищення ефективності державного управління у сфері зайнятості населення та оптимізації системи центральних органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати Державну службу зайнятості.

2. Установити, що:

державна служба зайнятості як централізована система державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики, є правонаступником Державної служби зайнятості;

до внесення змін до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та “Про зайнятість населення” органи державної служби зайнятості продовжують виконувати завдання та функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття і фінансуються за рахунок і в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

3. У графі “Орган ліцензування” пункту 25 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001; 2011 р., № 57, ст. 2290; 2013 р., № 47, ст. 1694), слова “Державна служба зайнятості” замінити словом “Мінсоцполітики”.

4. Міністерству соціальної політики:

забезпечити здійснення заходів з ліквідації Державної служби зайнятості;

затвердити положення про державну службу зайнятості.

5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 3, який набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про затвердження положення про Міністерство соціальної політики.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2014 р. №  90

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 498 “Про внесення змін у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937 і від 14 листопада 2011 р. № 1184” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 56, ст. 2016).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 565 “Питання Державної служби зайнятості” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2326).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 514 “Питаннярозміщення Державної служби зайнятості”.

Матеріали до теми


Зміни в переліках посад фармацевтів і професіоналів у галузі охорони здоров’я: наказ МОЗ
Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) скоригувало свій наказ від 28 жовтня 2002 року № 385, яким затвердженні переліки ...