...
Реєструйся

Диск «АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ»


200,00 грн.

З питань передплати звертайтеся:
(044) 568-5138, 507-2226, podpiska@mediapro.com.ua
 

Про диск

На диску подано поетапні рекомендації щодо атестації санітарних лабораторій підприємств, організацій, проведення атестації робочих місць, вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічної оцінки умов праці, а також щодо пільг і компенсацій, підвищеної оплати праці працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, та ін. Яким чином кадрова служба має відображати результати атестації робочих місць, продемонстровано на відповідних зразках документів.

Зміст

Розділ 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Державне управління охороною праці
 • Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Розділ 2. ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Розділ 3. АТЕСТАЦІЯ САНІТАРНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 • Організація атестації робочих місць
 • Атестаційна комісія
 • Складання переліку шкідливих факторів на робочому місці
 • Гігієнічна оцінка умов праці
  • Нормативно-методичні документи з гігієнічної оцінки умов праці
  • Класифікація шкідливих речовин
 • Атестація робочих місць

Розділ 5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

Розділ 6. ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА РОБОТУ В ШКІДЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ

 • Призначення пенсії за віком на пільгових умовах
 • Надання додаткових відпусток
 • Встановлення скороченої тривалості робочого тижня
 • Видача молока і лікувально-профілактичного харчування
 • Підвищена оплата праці

Розділ 7. ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ КАДРОВОЮ СЛУЖБОЮ

 • Наказ про прийняття (переведення) на роботу
 • Оформлення права на пенсію
 • Заповнення статистичної звітності

Розділ 8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

Про авторів

Діана Павлівна ТІМОШИНА

Пров. наук. співробітник Комітету з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України, канд. мед. наук. Автор 73 наукових праць, співавтор нормативно-методичних документів, які стосуються проведення атестації робочих місць за умовами праці. Має вищу кваліфікаційну категорію з гігієни праці, бере безпосередню участь в комісії з акредитації установ та організацій на право проведення гігієнічного регламентування потенційно небезпечних факторів хімічного, біологічного та фізичного походження.

Інна Парфирівна ЛУБЯНОВА

Пров. наук. співробітник відділу професійної патології ДУ «Інститут медицини праці АМН України», канд. мед. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), головний профпатолог МОЗ України (1998–2005). Наукові дослідження присвячені вивченню стану здоров’я, виробничо-обумовленої та професійної патології серед електрозварників, водіїв різних видів транспорту та працівників сільського господарства, робітників, що на виробництві зазнали дії свинцю, ртуті, інших важких металів, азбесту, удосконаленню методів діагностики професійних захворювань, розробці методів етіопатогенетичної терапії.

Сергій Іванович РЯБОКОНЬ

Головний державний експерт з умов праці України.