...
Реєструйся

Зміст CD «Кадровий максимум: ВІДПУСТКИ»


ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

 • Щорічна основна відпустка
  • Щорічні основні відпустки деяким категоріям працівників лісового господарства, добувної, переробної, електроенергетичної та будівельної галузей промисловості
  • Щорічні основні відпустки працівникам освіти
  • Щорічні основні відпустки працівникам віком до 18 років та інвалідам
 • Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтями 7 і 8 Закону України «Про відпустки»
  • Щорічна додаткова відпустка працівникам за роботу із шкідливими та важкими умовами праці
  • Щорічна додаткова відпустка працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я
  • Щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем
 • Щорічна відпустка загальної тривалості
  • Щорічні відпустки працівникам органів державної влади
  • Щорічні відпустки працівникам сфери охорони здоров’я
  • Щорічні відпустки журналістам
  • Щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення
 • Інші додаткові щорічні відпустки
  • Щорічна додаткова відпустка працівникам органів державної влади
  • Щорічні додаткові відпустки батькам ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та особам, які їх замінюють
 • Обчислення стажу, що дає право на щорічну відпустку
  • Стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку
  • Стаж роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку
 • Планування, порядок надання та оплати відпусток
  • Графік відпусток
   • Складання, погодження та затвердження графіка відпусток
  • Деякі права працівників та спеціальні правила надання щорічних (основної та додаткової) відпусток
  • Надання, перенесення, поділ та відкликання із щорічної відпустки
   • Перенесення щорічної відпустки
   • Поділ щорічної відпустки на частини
   • Відкликання із щорічної відпустки
  • Оплата відпусток та їх компенсація
   • Оплата відпусток
   • Оплата відпусток відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
   • Компенсація відпусток

ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ (НАВЧАЛЬНІ ТА ТВОРЧІ ВІДПУСТКИ)

 • Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах
 • Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти
  • Додаткова відпустка для деяких напрямів підготовки
 • Відпустка для вступу та навчання в аспірантурі. Творча відпустка
 • Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням
 • Відпустки для підготовки та участі у змаганнях
 • Порядок надання навчальних і творчих відпусток та відпусток для підготовки й участі у змаганнях
  • Відпустки у зв’язку з навчанням
  • Творчі відпустки
  • Відпустки для підготовки та участі у змаганнях

СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

 • Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
 • Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
  • Умови надання відпустки
 • Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
 • Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
 • Порядок надання соціальних відпусток
  • Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
   • Допомога по вагітності та пологах
   • Оформлення відпустки сумісниками
  • Відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
   • Відпустка у зв’язку з навчанням одночасно з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
   • Народження другої дитини
   • Робота на умовах неповного робочого часу в період відпустки
  • Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей

ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Відпустка, яка надається в обов’язковому порядку
 • Відпустка, що надається за згодою сторін
 • Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати

ІНШІ ВИДИ ВІДПУСТОК

 • Відпустка при працевлаштуванні молодого спеціаліста
 • Відпустка працівникові, який навчається без відриву від виробництва для проходження практики
 • Додаткова відпустка громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • Додаткова оплачувана відпустка одному з батьків дитини-інваліда чи особі, яка його замінює

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ ТА РОЗ’ЯСНЕНЬ

ПРИКЛАДИ ГРАФІКІВ ВІДПУСТОК

 • Детальний графік відпусток
 • Спрощений графік відпусток

ПРИКЛАДИ ЗАЯВ

 • Надання відпусток
 • Перенесення відпусток
 • Переривання відпусток

ПРИКЛАДИ НАКАЗІВ

 • Надання щорічних відпусток
 • Перенесення щорічної відпустки
 • Відкликання із щорічної відпустки
 • Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 • Надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду
 • Переривання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 • Переривання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду

ПРИКЛАД ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПУСТОК

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР