...
Реєструйся

Дисциплінарні стягнення: права й обмеження працівника


Як сумлінна, так і несумлінна праця не залишаються без уваги роботодавця. Одним із його прав є право притягати працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни.

Притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності завжди викликає багато запитань, адже вимагає виваженого підходу і ретельного документального оформлення, оскільки положення трудового законодавства спрямовані на захист прав працівників і захист від неправомірних дій роботодавців.

На що потрібно звертати увагу, аби дисциплінарне стягнення було справедливим, законним і обґрунтованим?

 

Дисциплінарне стягнення

Будь-який працівник зобов’язаний не тільки належно виконувати свої трудові обов’язки, покладені на нього трудовим договором, а й дотримуватися трудової дисципліни.

Дисциплінарне стягнення — це відповідальність працівника за вчинення дисциплінарного проступку. Трудове законодавство не містить визначення дисциплінарного проступку. Дисциплінарні стягнення застосовуються у разі невиконання чи неналежного виконання працівником з його вини обов’язків, покладених на нього законодавством, колективним договором, трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР).

Невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків виражається у відповідних діях або бездіяльності працівника.

 

Заходи дисциплінарного стягнення

Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено 2 заходи стягнення за порушення трудової дисципліни.

 

 

Загальну дисциплінарну відповідальність урегульовано нормами КЗпП та ПВТР. Вона поширюється на всіх працівників.

Наведений перелік стягнень, на відміну від заходів заохочення, є вичерпним і розширенню не підлягає. Інші дисциплінарні стягнення можливі тільки у разі, якщо на працівника поширюється дія спеціальних законів.

Спеціальну дисциплінарну відповідальність може бути передбачено для окремих категорій працівників. Регулюється вона, окрім трудового законодавства, статутами та положеннями про дисципліну і спеціальними законами.

 

 

Незаконні покарання

За жодних обставин роботодавець не має права самостійно встановлювати чи розширювати передбачений законом перелік видів дисциплінарних стягнень, у т. ч. шляхом закріплення їх у локальних нормативних актах.

Якщо, наприклад, у ПВТР роботодавцем встановлено дисциплінарні стягнення, що не передбачені статтею 147 КЗпП, вони не підлягають застосуванню як такі, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством.

Приклад1

Незаконні дисциплінарні стягнення:

  • запровадження «штрафів» — грошових стягнень, що накладаються на працівника за вчинення дисциплінарних проступків;
  • зниження заробітної плати;
  • переведення на нижчеоплачувану роботу;
  • перенесення відпустки на інший період;
  • інші заходи, які грубо порушують трудове законодавство.

 

Про:

• принцип законності;

• застосування дисциплінарного стягнення;

• умови притягнення до дисциплінарної відповідальності;

• процедуру застосування дисциплінарного стягнення;

• дострокове зняття дисциплінарного стягнення.

Читайте у новому номері «КАДРОВИК.UA», № 12, 2020