...
Реєструйся

ФСС на випадок безробіття: Про затвердження Порядку списання заборгованості із сплати фінансових санкцій…


Про
затвердження Порядку списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені
та штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати
страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття, що виникла до 1 липня 2010 року

Постанова
правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття

від 14 жовтня 2010 року N 215

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

5 листопада 2010 р. за N 1037/18332

Відповідно до статті 11
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття” та пункту 6 розділу VIII “Прикінцевих та
перехідних положень” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок
списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі
погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що
виникла до 1 липня 2010 року (додається).

2. Виконавчій дирекції
Фонду подати постанову до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Ця постанова набирає
чинності з 1 січня 2011 року.

 

Голова
правління Фонду
 

О.
Шевчук
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова
Державного комітету

України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
М. Бродський 

Президент
Спілки

орендарів та підприємців України 

 
В. М. Хмільовський 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
14.10.2010 N 215

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2010 р. за N 1037/18332 


ПОРЯДОК
списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі
погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що
виникла до 1 липня 2010 року

1. Цей Порядок визначає
механізм проведення органами державної служби зайнятості, на які покладено
виконання функцій виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), списання
відповідно до пункту 6 розділу VIII “Прикінцевих та перехідних
положень” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” заборгованості із
сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011
року заборгованості із сплати страхових внесків до Фонду, що виникла до 1 липня
2010 року.

2. Списанню підлягає
заборгованість із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів), не погашена до 1
січня 2011 року.

3. Умовою списання
заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) є відсутність
станом на 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків до
Фонду, що виникла до 1 липня 2010 року.

4. Процедура списання
заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) проводиться за
письмовим зверненням боржника у довільній формі до центру зайнятості, на обліку
в якому він перебував як платник страхових внесків до Фонду, про списання
зазначеної заборгованості та проведення перевірки правильності нарахування та
сплати страхових внесків до Фонду.

5. Відсутність
заборгованості із сплати страхових внесків станом на 1 січня 2011 року
визначається за наданою платником розрахунковою відомістю про нарахування і
перерахування страхових внесків до Фонду та підтверджується результатами
перевірки платника страхових внесків.

6. Рішення про списання
заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) приймається
керівниками районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів
зайнятості за формою згідно з додатком. Рішення складається у двох примірниках.
Один примірник рішення про списання заборгованості із сплати фінансових санкцій
(пені та штрафів) зберігається у центрі зайнятості, другий – надсилається
платнику страхових внесків до Фонду для відображення в його бухгалтерському
обліку списаної заборгованості.

7. Рішення про списання
заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) на суму понад 50
тис. грн погоджується керівниками районних, міськрайонних, міських та районних
у містах центрів зайнятості з керівниками центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами
зайнятості.

8. Сума списаної
заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) відображається в
електронному обліку розрахунків із платниками, який здійснюється у центрі
зайнятості, у якому такий платник перебував на обліку до 1 січня 2011 року.

9. Центри зайнятості
ведуть журнали обліку рішень про списання заборгованості із сплати фінансових
санкцій (пені та штрафів).

 

Начальник
фінансового управління
 

О.
Сновидович
 


 

Додаток
до Порядку списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та
штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати
страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття, що виникла до 1 липня 2010 року 


ПОГОДЖЕНО
________________________________________
(найменування центру
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів зайнятості, якщо заборгованість із сплати
фінансових санкцій (пені та штрафів) на суму понад 50 тис. грн)
______________      
_______________________
       
      (підпис)            
        прізвище та ініціали керівника) 


 

Штамп центру зайнятості

Рішення N
_______
від “___” ____________ 20__ року

Розглянувши звернення
________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
      (найменування платника або прізвище та ініціали фізичної
особи)
від “___” _____________ 2011 року
про списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів)
відповідно до пункту 6 розділу VIII “Прикінцевих та перехідних
положень” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та результати
перевірки платника щодо відсутності станом на 1 січня 2011 року
заборгованості із сплати страхових внесків, що виникла до 1 липня 2010 року,
_____________________________________________________________________________________,
       
                     
                     
                     
                     
          (найменування)
центр зайнятості прийняв рішення про
списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені
та штрафів)
___________________________________________________________________________
       
                     
                     
                   
 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування
_____________________________________________________________________________________
платника – для юридичної
особи або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб –
платників податків та інших обов’язкових платежів (за наявності), прізвище та
ініціали – для фізичної особи)
_________________________________________________________

у сумі
________________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
                     
       (сума цифрами та словами)

Директор
______________________ центру зайнятості _______________
_______________________
       
                     
           (найменування)      
                     
                     
                   
(підпис)                  
  (прізвище та ініціали)

М. П. 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...