Реєструйся

Кабмін вирішив, як проводити службові розслідування щодо держслужбовців


Кабмін постановою від 25.07.2012 р. № 666 затвердив Порядок проведення службових розслідувань щодо держслужбовців.

Для проведення розслідування керівник держоргану створює комісію у складі не менше 7 осіб, яку очолює голова. До роботи комісії не залучаються посадові особи держоргану, де працює людина, щодо якої проводиться таке розслідування, якщо їх залучення може призвести до виникнення конфлікту інтересів. Розслідування проводиться протягом 10 днів, а в разі необхідності термін можна продовжити не більше ніж до 20 робочих днів. Члени комісії у разі необхідності можуть за згодою особи, щодо якої проводиться службове розслідування, застосовувати аудіо- і відеозасоби з метою фіксації його пояснень.

Голова та члени комісії несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність та об’єктивність висновків та нерозголошення інформації, що стосується відповідного розслідування. При визначенні рекомендованого виду дисциплінарного стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого проступку, заподіяна ним шкода та обставини, за яких вчинено проступок.

У разі виявлення за результатами службового розслідування ознак злочину чи адміністративного правопорушення суб’єкт призначення зобов’язаний протягом 3 робочих днів передати матеріали до правоохоронних органів.

Знімати копії або робити виписки з висновку до подання його на розгляд суб’єктові призначення особи, щодо якої проводиться службове розслідування, забороняється. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено в порядку, визначеному законом.

За анонімним повідомленням службове розслідування не проводиться.

Постанова Кабміну від 25.07.2012 р. № 666, якою затверджено Порядок, набере чинності одночасно з Законом “Про державну службу”, тобто з 1 січня 2013 року.